Místa, na kterých vám bude tuhnout krev v žilách – 2. část

A jsme tu pro vás, čtenáře, znovu s pokračováním článku o tajemných lesích.

Možná, že právě po těchto příbězích se vám do lesa již nebude chtít. Myslíte si, že strašidelné lesy jsou jen ve světě? Jste na omylu, strašidelná místa a lesy plné tísně jsou i u nás. V Čechách jich je hned několik. My nemusíme chodit daleko, abychom se o tom přesvědčili na vlastní kůži. V temném žernovském lese se kolemjdoucím zjevuje přízrak ženy jako varování pro poutníky. Pojďme se vypravit za těmi nejzáhadnějšími lesy nejenom ve světě.

Eppingský les aneb les loupežníka Dicka Turpina

Kriminální živly doposud přitahoval Eppingský les v anglickém hrabství Essex. V 18. století zde řádil vyhlášený loupežník Dick Turpin. O několik set let později nalezl útočiště v eppingském lese zločinec Harry Roberts. Tři měsíce po vraždě třech policistů se v lese ukrýval, než byl dopaden. V sedmdesátých letech dvacátého století Ronald Jebson, sadistický pedofil, v lese ukrývá tělíčka dvou malých dětí. Z tak brutální vraždy je však usvědčen až o třicet let později. Historie tohoto místa vám bude nahánět hrůzu i bez strašidelných legend a historek.

Robinson Wood, Illinois, USA

Les se stal místem posledního odpočinku Alexandra Robinsona a jeho rodiny. V devatenáctém století pozemek obdržel tento poloviční Indián za zásluhy při vyjednávání Američanů s Indiány. Co je vlastně na takovém místě podivné? Svědci tvrdí, že v lese několikrát zahlédli světélka a slyšeli podivné zvuky. Někdy vám může i připadat jako byste cítili různé vůně, ale nikdo neví, kde se berou? Nejzajímavější je potom chování lesní zvěře. Hloučky srnců se nebojí přijít k návštěvníkům blíž a nechat se hladit. Zvířata se ani nebojí mezi návštěvníky procházet a zvědavě si je prohlížejí. Co stojí za podivným chováním zvířat? Mohlo by jít o převtělené duše bývalých Indiánů?

Ptáte se, jestli jsou lesy ukrývající nějaké tajemství a nahánějící hrůzu i u nás? Existuje jich hned několik. Za jedním z nejhrůzostrašnějších lesů u nás jsme se vypravili i my a opravdu se máte čeho bát.

Tajemné přízraky v „Pánově Březině“, les, ve kterém se budete bát

Strašidelný les v obci Žernovka děsí místní obyvatele již řadu let a není náhodou, že se zde odehraje v minulosti řada smutných příhod, které končí smrtí. Citlivější osoby v lese pocítí nával úzkosti, strachu a stísněný pocit. Někteří lidé ani nevydrží v úseku lesa „Pánova březina“ být. Údajně stejným neklidem v místě trpí i zvířata, obzvláště koně, kteří při míjení tohoto úseku po blízké cestě zrychlí krok a nikdy se nezastaví.Čím to, že některé lesy v nás vyvolávají stísněné pocity?

Zlatý kalich umučené kněžny

Z minulosti se mezi místními obyvateli traduje, že v době třicetileté války, nedaleko Zelené cesty, v místě, kterému se dnes říká Pánova březina, utíkala kněžna Ležárka, kterou pronásledovali žoldáci. Než však Ležárku dopadli, ukryla před nimi v blízké studánce v lese poklad, údajně se jednalo o velký zlatý kalich. Když žoldáci kněžnu dopadli, na místě dnešní obce Mukařov, byla kněžna Ležárka mučena a následně zabita (pozn. redakce: odtud jedno z vysvětlení názvu obce Mukařov). Zlatý kalich nebyl nikdy nalezen. V lese by ho měl dodnes hlídat černý pes, jehož vytí místním oznamuje blížící se neštěstí. Ať už to je s kněžnou Ležárkou tak či onak, Pánova březina se stala v minulosti svědkem nejednoho umírání.

Smrtelná prokletí Pánovy březiny

Na konci 19. století se mladí nešťastní milenci rozhodnou ukončit své životy, poté co jim jejich rodiny nedají požehnání k sňatku. Mladý nešťastný pár se v období krutých mrazů vysvlékne a umrzne. O pár dní později jsou mladí milenci nalezeni místními obyvateli a místu se od těchto dob začne říkat „U Zmrzlých“.

Snad poslední smutnou událostí tohoto nešťastného místa, je sebevražda mladého studenta z Prahy, který se zde z nešťastné lásky zastřelí. Než však odejde z tohoto světa, vyryje do stromu malý křížek, snad aby v místě jeho odchodu, si ostatní vzpomněli nebo aby je před místem varoval?

Proč právě Pánova březina již od dob minulých tolik přitahuje sebevrahy? Jsou snad zde negativní energie, které na člověka tak silně zapůsobí a ovlivní ke spáchání takového činu?

Tajemný les dnes

Pokud do lesa přijdeme dnes, můžeme si všimnout, že vypadá poněkud děsivě a jinak než ten okolní, např. les v nedaleké Horce. Popadané, vyvrácené a tlející stromy postupně zarůstají do vysoké a husté trávy a místo vytváří stísněný pocit. I po několika týdnech trvajícím suchu , je zde stále mnoho louží a od divokých prasat rozrytých mokřadů, které má-li člověk překonat, je obtížné. Nerovný mokvavý terén a popadané stromy působí dojmem jako by nechtěly pustit návštěvníka do nitra lesa. Poněkud citlivější lidé po návštěvě onoho místa tvrdí, že měli pocit tísně a jako by nebyli v lese sami. Může za to zvláštní šero, do kterého se snaží proniknout sluneční paprsky nebo se zde setkávají zbloudilé duše minulosti?Záhadné lesy naleznete i u nás.

Zbloudilá duše kněžny

Několik svědků tvrdí, že u jednoho ze stromů spatřili zcela zřetelně postavu mladé ženy s dlouhými blond vlasy, která měla vlasy upravené do tzv. vlny a místo očí a úst měla pouze temné skvrny. Postava byla z větší části průhledná jako by utvořená z kouře a zbloudilého paprsku slunce. Chtěla návštěvníky postava ženy varovat před vstupem do temného lesa nebo je nasměrovat k cestě k pokladu?

Pro milovníky záhad možná důkaz o pravdivosti pověsti o kněžně Ležárce či se snad jedná o lidskou fantazii? My jsme pocítili okamžitou až nepřirozenou tíseň. Přiznávám, že jsem si přála být co nejdříve z místa pryč. Pokud jste přeci jen citlivější povahy, místo ve vás vyvolá tíseň a strach a to i za bílého dne. Že je to zvláštní? Může za to minulost, se kterou je místo spojeno?

Foto: sxc.hu

Podobné články