Nakoukněte do světa erotického umění!

TÉMA MĚSÍCE: Hot summer

V červenci bylo téma měsíce naší redakce Hot summer, a když hot, tak pořádně. Proto následující článek je zaměřen na 5 excentrických obrazů se sexuálními tématy od světoznámých umělců.

I když se to zdá neuvěřitelné,  i dnes v naší společnosti a vyspělé době se setkáváme s  puritány, kteří mají předsudky a výhrady k uměleckým dílům se sexuálním podtextem či tématem. I my se častokrát při prohlídce aktů a obnažených genitálií červenáme. Příkladem za všechny je jistě výstava odlitků vagín. Stále jsou zde hranice pro většinovou masu lidí, kteří tyto výstavní kousky s nechutenstvím odmítají jako něco hanlivého, co do umění nepatří. Až mnohdy excentrické výstavní exponáty pobuřují jindy tak „čistou společenskou morálku“. Nebo těmto předsudkům snad již odzvonilo? Kdo ví, avšak stále slova jako vagína či falus v nás vyvolávají rozpaky. Umělecká díla se sexuálními náměty v nás asociují něco hanebného, co nepatří na veřejnost mezi tak „spořádané občany“.

Je až s podivem, že ve starověku se tato sexuální témata pravidelně objevovala na mozaikách, kde si je téměř každý kolemjdoucí mohl řádně prohlédnout a kde nahota či erotická témata nebyla žádným tabu. Leč doba se změnila, a tak se společnost postupem času stala až nesmyslně upjatá. Také Francouis Rabelais, jeden z novátorů literatury, který mezi jmény jako jsou Dante, Shakespeare či Boccaccio je nejdemokratičtější, se vyjadřuje k období středověku a renesance následujícím způsobem:

„Čím se před lidmi provinil pohlavní akt, tak důležitý, nezbytný a zdůvodněný, že se o něm nikdo neodvažuje mluvit bez stydlivého červenání a nedovoluje si dotknout se tohoto tématu vážné a slušné rozmluvě? Nebojíme se říkat ,zabít‘, ,oloupit‘, ,prodat‘, ale to zapovězené slovo nám vázne v ústech.“

 A nyní se vraťme k výběru pěti umělcům, které světu představili svá sexuální a mnohdy až excentrická díla.

Salvador Dalí

Jistě mi dáte za pravdu, že geniální a také sám velice excentrickým umělcem byl Salvador Dalí. Původně jako kubistický umělec se posunul se svým dílem až k surrealismu. Jeho díla jsou protknutá kontroverzí, excentričností a sexem.

Salvador Dalí, La Femmein

Salvador Dalí, The Great Masturbator

René Magritte

Dalším surrealistickým umělcem je René Magritte. Tento malíř je označovaný jako jeden z největších belgických malířů dvacátého století. Byl jednou z mála postav, které měly takovou představivost, hloubku  i šíři imaginace.

 René, Magritte, La Violacion

René Magritte, La Magie

René Magritte

František Vlach

Českým zástupcem erotického umění je František Vlach, podle kterého je umění inspirované erotikou. Je to staré jako lidstvo samo.

 František Vlach

František Kupka

Ač to některé čtenáře překvapí, do této pětice umělců řadíme dalšího českého zástupce, a to Františka Kupku. Oba obrazy zobrazují mileneckou dvojici a podle odborníků patří k nejodvážnějším výjevům v evropském moderním umění. Muž je sám malíř a pod ním ležící dívka, jeho budoucí manželka Nina, která tehdy ještě byla modelkou Paula Cézanna.

 František Kupka, Erotická scéna

František Kupka, Erotická scéna

Joel-Peter Witkin

Joel-Peter Witkin – umělec řadící se svými černobílými fotografickými kompozicemi k dekadenci. Jeho díla přestavují osobitý pohled na občasný svět, často pracuje s odkazy na náboženská témata, stejně jako na klasická díla světového malířství. Svými kontroverzními exponáty mnohdy stejně jako ostatní dekadentní umělci doslova šokuje veřejnost.

 Joel-Peter Witkin, Tumplr

Co si myslíte o erotice v umění? Patří erotika do umění, a kdy poznáme hranici mezi uměním a pornografií? Líbí se vám současná umělecká díla s touto tématikou či se zde překračuje míra slušnosti a úzkoprsost je stále součástí naší společnosti?

Foto:  Wikimedia Commons, Art Bohemia,

Podobné články

Herci malých rolí

Klasik kdysi řekl, že není malých rolí, pouze malých herců. Ony ale malé role jsou. A mají své česk...