Pesach aneb jak se slaví Židovské Velikonoce

Velikonoce se na nás valí úplně odevšad. V obchodech prodávají už od zimy velikonoční výzdobu, čokoládoví zajíci okupují regály nějaký ten pátek, i v rádiu a televizi se nějaká ta reportáž na toto téma mihne. O českých zvycích a tradicích jsme tedy poučeni dostatečně. Věděli jste ale, jak slaví Velikonoce Židé?

Nejdůležitějším svátkem ortodoxních Židů je Pesach. Ten připomíná vysvobození izraelského národa z egyptského zajetí. V překladu znamená slovo pesach „překročení“. Hospodin vysvobodil lid deseti mocnými ranami. Při poslední z nich pomřelo v Egyptě všechno prvorozené. Naživu zůstal pouze ten, kdo se postavil pod Boží ochranu. Na znamení této ochrany obětovala každá izraelská rodina Bohu beránka. Jeho krví potřeli rám dveří svého domu. Tak byli uchráněni před zkázou, která je minula. Pesach začíná v Izraeli 15. nisanu a končí 21. nisanu.

 

Vše musí být košer

Slovo košer znamená řádný, čistý. Jsou určité druhy potravin, které košer nejsou. Například vepř, králík, orel, sova, mečoun anebo žralok. Při přípravě košer produktů pak musí být použity speciální postupy. Věděli jste například, že pravá košer slivovice se vyrábí v české firmě Rudolf Jelínek? Několikrát za rok ji sem jezdí kontrolovat sám rabín. Při přípravě večeře je tedy věnovám velký zřetel tomu, zda příprava probíhá dle správných postupů a pravidel.

 

Pesachová večeře

Samotný svátek trvá celý týden. My se teď zaměříme na pesachovou večeři. Ta se nazývá seder ( v překladu pořádek) a jak už název napovídá, má přesně daný řád. Předčítá se vyprávění vztahující se k osvobození, během večeře proběhne několikrát žehnání nad pohárem vína. Také se servíruje maces, což je nekvašený chléb, který symbolizuje to, že Židům chleba nestihl ani vykynout, když utíkali z Egypta. Důležitou roli zastává tak zvaná sederová mísa. Ta obsahuje opečenou kost jež je připomínkou obětního beránka, vejce uvařené natvrdo jako symbol nového života, nekynuté chleby, hořké byliny připomínající hořkost otroctví, slanou vodu představující slzy, ale také rozdělené Rákosové moře, a sladkou hmotu z jablek, oříšků, datlí, skořice a červeného vína na znamení malty, se kterou byli židovští otroci nuceni pracovat, a krve, která byla v Egyptě prolita.

 

Foto: Wikipedia.org

 

Podobné články