Ponor do LGBTQ+ terminologie: Jaké typy pohlavní identity na světě existují?

Víte, kam vlastně patříte?

Ačkoliv za nás můžeme říct, že je skvělé, že žijeme ve světe, kde si každý může definovat, čím je a čím se cítí bytostně být, tak chápeme, že terminologie v této oblasti může být pro ostatní chvilkami matoucí. Už jen proto, že se velice dynamicky vyvíjí a každým dnem se více a více systematizuje a zpřesňuje. Proto jsme vám přinesli zjednodušující slovníček pojmů, kterým můžete svůj gender definovat.

Pohlaví

Ačkoliv se vám to zdá jasné, tak je potřeba si ujasnit některé termíny a slůvka, s kterými budeme operovat. Pohlaví je prostě termín ve vašem pasu v kolonce Sex. Jedná se i o tu kolonku ve vašem rodném listu, kdy v ČR může mít pouze dvě. A to ženské nebo mužské.

Pohlavní identita /gender

To, čím se ale cítíte být, je nicméně vaše pohlavní identita a gender. Proto v tomto slovníčku nenajdete termíny jako homosexuál, asexuál či bisexuál. Tyto termíny se totiž vztahují pouze k tomu, kdo vás přitahuje. Ne to, kým jste a cítíte se být.

Cisgender

Cisgender lidé se cítí být v harmonii se svým pohlavím a genderem. Čili pokud jste se narodil jako muž, ale cítíte se být jako muž, tak jste cisgenderák jako vyšitý. Nemá to nicméně vliv na vaši sexuální orientaci. Cisgender ženy mohou být třeba i lesbičky.

Transgender

Transgender osoby jsou lidé, kteří se cítí mít jinou pohlavní identitu, než je jejich pohlaví při narození. Používá se spíše jako přídavné jméno.

Transexuál

V našich končinách má stejný význam jako transgender člověk. Nicméně v zahraničí je to označení spíše pro člověka, který již postupuje „tranzici“. Čili hormonální, čistě vizuální nebo operativní proměnu v pohlaví, s kterým duševně souzní.

MtF

Zkratka pro termín Male to Female.  Chápou se jí muži, jenž se cítí být ženami a případně tuto tranzici postupují.

FtM

Zkratka pro termín Female to Male.  A za ní se skrývají naopak ženy, které se cítí být muži.

Binary/Binarita

Nejde o samotnou pohlavní identitu, ale o teroii, že pohlaví jako takové se dá dělit na mužské a ženské.

Non-binary

Zastřešující pojem pro lidi, kteří se cítí být někde na škále mezi mužem a ženou. Někdy je zaměnitelný s výrazem genderqueer a má mnoho podkategorií.

Genderfluid

Lidé, kteří volně proplouvají na binární škále. Jejich pohlavní identita je přelévavá

A-gender

Tito lidé se necítí být v souznění s žádným genderem. Necítí příslušnost k žádné pohlavní identitě. V angličtině se jim také říká genderless nebo gender void.

Bigender

Lidé, kteří se cítí mít dvě pohlavní identity naráz. Často, i když to není pravidlem, to bývá právě mužská a ženská.

Polygender

Polygender lidé se identifikují s více než dvěmi pohlavními identitami.

Demigender

Pokud máte pocit, že jen některé části vaší osobnosti patří k jednomu genderu a jiné zase k druhému, tak budete nejspíš demigender. Tito lidé používají i výraz demiboy, demigirl nebo nebo demiagender.

Greygender

Někdo, kdo má slabé a nejisté povědomí o své pohlavní identitě.

Aporagender

Tito lidé jsou opozitem greygenderu. Mají naopak silné uvědomění si, do které skupiny patří.

Maverique

Tento termín je trochu obtížné popsat, ale vztahuje se na pocit, kdy nepatříte vůbec do binární škály a nepotřebujete se definovat termíny jako feminní či maskulinní. Ale zároveň se necítíte být genderově neutrální.

Genderově apatický

Lidé, kteřím je naprosto jedno, k jakému genderu patří.

Trans maskulinní

Lidé, kteří se cítí mužsky, maskulině, ale nepovažují se nutně za muže.

Trans feminní

Lidé, kteří se cítí žensky, feminně, ale napovažují se nutně za ženy.

 

Podobné články