Rituální obřady a tetování

Vstupte se mnou do světa "primitivních" národů a odhalme společně jejich tetovací techniky, rituály a důvody k potetovaným tělům.

Spojení duše a těla

Ve většině tzv. primitivních národů a kmenů vyzařuje snaha o spojení těla a duše. Duše zde má roli návštěvníka a dle toho je zapotřebí se k ní chovat, jednat. Z toho tedy vyplývá, že o duši se člověk musí starat. A že to není zrovna věc jednoduchá, dokazují různí démoni a magické nekalé síly na naší duši útočící – s cílem pohltit ji. Jako ochranu a léčbu před démonikou vykonávají tyto národy a kmeny všelijaké rituály a obřady. Přes jemné i větší odlišnosti rituálních obřadů je jedno spojuje. Je to umění tetování.

Rituály.

Prevence a léčba

Tetování je ochranná a léčebná metoda a už samotná aplikace tetováže má svůj neodepřitelný význam. Například krev vytékající z ran během obřadu symbolizuje oslabení sil démona.

Mocný amulet a síla bohů

Na území dnešní Barmy je tetování považováno za mocný amulet, který pomáhá předcházet nebezpečím, jakými mohou být nemoci či poranění. Hluboký význam má již samotné provádění a nástroje. Na každém nástroji je soška představující boha, který má tu sílu chránit před zlými silami a tuto sílu předává při provádění tetováže. Zároveň sošky fungují i jako závaží, která určují výslednou hloubku a šířku linky nebo stínu. Tetovací směs se skládá ze sazí a  druhu posvátných bylin. Jinde se používá nachový pigment a výtažky z posvátného pstruha nebo vybraného druhu ještěrek a bylin. Nejčastěji se tetují zvířata, geometrické tvary, tečky mezi oči nebo bradu. Jako příklad bych uvedla místní zlodějíčky. Ti si nechávají zvěčnit nejčastěji kočku, která jim předá svou hbitost, tichý pohyb a noční vidění. Ještě donedávna byla víra v tuto sílu tak velká, že samotní policisté při zadržení těmto lidem tetování poškozovali.

Tetování jako součást hasičské výstroje

Víra v tetování je silná i v Japonsku. Vznikla v minulosti, kdy se místní lidé živili především lovem a rybařením. Předávali si historky a domněnky, které dali různým živočichům a bájným tvorům „pravdivost“, smysl a důležité místo v životech i dnešních Japonců. Místní hasiči si například nechávají vytetovat vodní živočichy (kapr, vodní drak) jako ochranu před ohněm.

Tetování henou.

Artefakt věčného mládí

Muži z kmene Ainu (300 let před naším letopočtem) byli především lovci. A jak to tak na lovu bývá, může se přihodit velká spousta různých menších i větších zranění. Jako ochrana sloužil například vytetovaný drak, který tyto muže ochraňoval před mořskými příšerami a lidožravými rybami. Ženy stejného kmene ochraňovalo tetování kolem úst. K tetováži se používali saze, které měly magickou moc od božstva ohně. Ženy, které měly toto tetování, nikdy nezestárly. Kromě ochrany sloužilo jako artefakt věčného mládí.

Svatba pro budoucí bezpečí

Borneo – Ženy kmene Long Glat tetovaly své dcery při první menstruaci (kruhy na prsty, dlaně a zápěstí, paty). Kolem osmnáctého až dvacátého roku života přibylo tetování na stehna. Tetování prováděli různí členové kmene po celý život. Začínalo se již u malých dětí, pak v pubertě a dokončilo se při významné události. Tou byla především svatba. Jiné tetování bylo započato na pažích a dokončeno až po svatbě (ochrana před ohněm, vlnami, bouřkami).

Lovkyně perel

Tetování pomáhalo ženám z Long Glat překonat posvátnou řeku Telang Julan a posbírat perly na jejím dně. Ostatním ženám tento dar a možnost nebyl dán.

Kérka od mnicha – symbol štěstí

V Siamu se tetovaly spirálovité tvary. Ty symbolizovali Budhu při meditaci. Tetováž tedy měla (a stále má) náboženským význam. Symboly božství může provádět pouze mnich. Zároveň skrývá i svůj magický význam, jelikož slouží i jako talisman.

Tradiční nástroje.

S tetováním v klidu zemřít

Pokud ženy kmene Ainu chtěly po smrti žít v říši svých předků, musely být tetovány dle prastarých a bolestivých tradic. Posmrtný význam mělo tetování i pro kmen Koganu (Borneo). Po smrti se tetování má proměnit v pochodeň, která poskytne osvětlení při cestě do světa duchů. Hinduisté v Bengálsku věřili tomu, že kdo umře bez tetování, nemůže být ve světě duchů nalezen svými příbuznými. Zajímavostí je, že motiv mohli vybrat manželé, aby své věrné manželky našli na onom světě. Zároveň ženy (Hades), které tetování nemají, mohou být napadeny dušemi jiných žen a být roztrhány na malé kousky, které slouží jako jídlo pro bohy. A to nejsou hezké vyhlídky. Víra v moc tetování se někde silněji, někde méně zachovala dodnes. Tradiční důvody, proč se nechat tetovat, neutichly, pouze se pozmněnily a k nim se řadí nové a modernější. Všechny dohromady se tak společně ovlivňují.

 

Foto: tetovani.66

Podobné články

Herci malých rolí

Klasik kdysi řekl, že není malých rolí, pouze malých herců. Ony ale malé role jsou. A mají své česk...