Sliby nestačí jen slíbit

Uvědomujeme si, jakou zodpovědnost neseme za vyřčené sliby?

Zamysleme se nad tím, co to vlastně slib je. Jeho podstata tkví ve vysoké jistotě a pravděpodobnosti, že danou věc budeme schopni splnit. Mnoho lidí v dnešní době na uskutečnění slibů nedbá a nepřikládá jim velkou váhu. Co to má za následek? Zklamání toho, v jehož prospěch byl slib vyřčen a degradaci vaší spolehlivosti a vážnosti vašich slov.

Dokud však někdo tímto způsobem nezklame nás samotné, sílu slibu si neuvědomíme. Ten, kdo něco slíbí a nesplní, na to totiž zapomene snáz, než ten, komu bylo slibováno. V člověku toto zklamání přetrvává dlouhou dobu, úměrnou důležitosti slibu.

Důležitost je však v tomto spojení relativní, neboť věci, jež třeba slibovat není, zkrátka neslibujeme.

Skoro každý z nás v sobě nosí zklamání z nesplněných slibů, ať už jsou to malé prohřešky či velké, nějakým způsobem nás prostě zasáhly a nemůžeme od nich mysl oprostit. Většinou o nich nemluvíme, stejně jako ti, co je v nás zanechali. My o nich nemluvíme pro bolest, oni pro stud.

Co když slib nejsme schopni dodržet?

Základem je komunikace. Přestat s dotyčným komunikovat jen proto, abychom nemuseli hledat výmluvy, ospravedlnění či řešení, je špatně. Stačí se upřímně omluvit a navrhnout náhradní řešení, zkrátka pokusit se věc vykompenzovat, abychom nepřidělali vrásky jemu ani sobě.

 Foto: sxc.hu

Plané sliby

Neslibujte něco, o čem jste si předem jisti, že to nejste schopni splnit.

Výmluvy

Když se vymluvíte, klesnete mnohem hlouběji, než kdybyste přiznali pravdu, ať už je jakákoli. Když někomu slíbíte, že něco uděláte, a vy to neuděláte, raději o tom mlčte, pokud není velká šance, že bude pravda odhalena. V opačném případě zvolte upřímnost.

Neuskutečněná schůzka/rande

Když někoho pozvete na rande či schůzku, avšak stále odkládáte na neurčito, vězte, že na to ten druhý nezapomene. Napravit to může jedině opožděné dodržení slibu, ale jizvička zůstane.

Příslib na oplátku

Když někomu slíbíte něco na oplátku a nedodržíte, platí totéž, co v předchozím bodě.

Příliš časté slibování

Čím méně budete slibovat, tím větší váhu vaše sliby budou mít. Pro vás to bude samozřejmě znamenat větší odpovědnost za svá slova, ale na druhou stranu větší hodnotu vlastních slibů.

Pokud naopak budete slibovat příliš často a svá slova neplnit, sníží se jejich hodnota na minimum. Při častém slibování je totiž větší pravděpodobnost neúspěchu, proto radíme – šetřete se s nimi!

Foto: sxc.hu

 

Na blogu i v jiných sekcích najdete spoustu dalších zajímavých informací, stačí se mrknout na studentský život, lifestyle nebo popkuluturu či recenze.

Podobné články