Znečištění životního prostředí, hluk, světelné znečištění

Od průmyslové revoluce se technologie neustále vyvíjí a usnadňují lidem život. Bohužel však mechanizace a hromadná výroba mají také škodlivé důsledky, zejména pro naše životní prostředí.

Dýchat!

Toxické plyny a sloučeniny emitované motorovými vozidly a továrnami po uvolnění do ovzduší a vody způsobují vážné škody na životním prostředí, divoké zvěři a tím i na zdraví obyvatel. Přestože se ekologové dlouhodobě snaží bojovat proti znečištění životního prostředí, k nalezení skutečných řešení je ještě dlouhá cesta. Nevratné poškození již nelze zrušit, ale můžeme zastavit další znečištění. K tomu by se samozřejmě celé lidstvo muselo spojit. Měly by být odstraněny znečišťující látky, měla by být použita alternativní paliva, která neznečišťují ovzduší ani divokou zvěř. Rovněž by měla být omezena výroba nerozložitelných materiálů. Velká část hromadné výroby a hromadných položek zakoupených konzumní společností končí v koši. Odhazování znovu poškozuje přírodu. Jedná se o velmi složitý a vážný problém, na jehož řešení nám nezbývá mnoho času.

Pod hvězdami

Méně se mluví o světelném znečištění, i když to bude do roku 2020 důležité. Ale co je to světelné znečištění? Světelné znečištění je plýtvání energií a poškozením prostředí na noční obloze umělým osvětlením. Kromě plýtvání energií nepotřebná světla narušují také živý svět. Z mnoha umělých světel pomalu nevidíme ani hvězdy. http://perfect-acoustic.cz/

Hluková zátěž

Podle průzkumů WHO se hlukové znečištění rok od roku zvyšuje. Trvalý hluk pozadí poškozuje náš sluch a zdraví. Protože lidské ucho není schopné odfiltrovat nebo vyloučit hluk, jsme neustále vystaveni hluku, což může mít z dlouhodobého hlediska vážné následky. Může také vést k bolestem hlavy, kardiovaskulárním, zažívacím a nervovým systémům. Trvalé zvuky nám ztěžují soustředění a zapamatování a mohou nás znervózňovat a napínat. Klidné pracovní podmínky, klidný domov, základní podmínkou je ticho. Ačkoli nelze dosáhnout úplného ticha, zvuk lze zlepšit umístěním akustických prvků pohlcujících zvuk. Zvuky se odrážejí od stěn, oken, stropů a podlah, což má za následek hlučnou, ozvěnou akustiku. Používejte materiály s hustou a pružnou strukturou speciálně vyvinutou pro akustické účely. Zvuk pohlcující panely, závěsy pohlcující zvuk a zvukově izolační rohože jsou vynikající pro snížení hluku. Pokud se o své pracoviště a domácnost staráte správně, pozitivní změny si téměř okamžitě všimnete vytvořením dokonalé akustiky. V našem rychlém, hlučném a stresujícím světě je to téměř spása, když se konečně dostaneme domů a odpočíváme a odpočíváme. Pokud však do našeho bytu pronikají zvuky sousedů nebo ulice, bohužel také mizí naděje na klidný odpočinek. Tyto nepříjemné zvuky nezmizí ani v noci, což může vést k neklidnému spánku. A pokud se nebudeme moci řádně usnout, budeme unavení a vyčerpaní také další den. Trvalé napětí a vyčerpání mají také negativní vliv na náš pracovní výkon a náladu. Nezapomeňte filtrovat hluk v ložnicích. Se silnými, hustými zvukově izolačními závěsy můžeme vyloučit zvuky, které pronikají do oken. Se zvukotěsnými koberci dokážeme dokonce pokrýt povrch podlahy celého bytu, také výrazně tlumí kroky a rázové zvuky.

Žijme ekologicky vědomě!

I jediný člověk může udělat hodně pro své prostředí tím, že věnuje pozornost několika jednoduchým věcem. Životní prostředí a světelné znečištění jsou ekologickou katastrofou. Nepodceňovány jsou ani nepříznivé účinky hluku na zdraví. Od dětství věnujte pozornost optimální akustice, aby alespoň náš domov byl ostrovem klidu a míru v tomto hlasitém a hlučném světě!

Podobné články