Antický nevěstinec v Pompejích

Kde se odehrávaly milostné hrátky na počátku našeho letopočtu?

Přestože Pompeje i se svými obyvateli v roce 79 n. l. pohřbil výbuch nedalekého Vesuvu, hlavní nevěstinec Lupanare Grande pořád stojí. Vulkanický popel Vesuvu dokonale zakonzervoval zdejší domy i kulturu.

Ačkoliv byly Pompeje obchodní město, Lupanare denně navštěvovaly desítky mužů, a to nejenom místních. Starověké město mělo na 35 nevěstinců. Nejslavnější a největší z nich byl Lupanare Grande, nacházející se nedaleko fóra a městských lázní mezi dvěma ulicemi na Via dell‘ Abbondaza.

Lunapare Grande.

Název Lupanare je odvozen od italského slova lupa, což znamená vlčice. Ve tmě starých ulic nevěstky své klienty lákaly vlčím vytím. To znamenalo, že už se blíží. Dalším poznávacím znamením byly reliéfy falu na zdech domů či dokonce vytesané značky na odbočkách cest a chodníků.

Lupanare Grande měl deset místností. V každé z nich byla jedna kamenná postel s matrací, kde nevěstky vykonávaly své povolání. (I když o reálném živobytí nemůže být řeč. Lupanare vedl vždy muž, který ženy prodával jako otrokyně.) Zdi i tyto kamenné postele zdobily erotické fresky s výjevy milostného aktu a více než 130 nápisů, které byly znakem každého nevěstince. Nápisy a malby měly být inspirací muži a lichotit mu. Lupanare mělo dva východy.

Erotické umění

Samostatnou kategorii tvoří erotické umění. To při zahájení vykopávek v 18. století způsobilo velký rozruch. Mluvilo se i o tom, že kvůli všudypřítomné sexualitě byly Pompeje prokleté a odsouzeny ke zkáze, která opravdu přišla. Pompeje nebyly v tomto směru výjimkou mezi ostatními antickými městy. Erotické výjevy patřily vedle vyobrazení božstev k běžným a oblíbeným dekoracím domů i veřejných staveb. Symbolizovaly a měly přinášet požehnání v podobě plodnosti.

Charakteristická malba značící milostné hrátky.

Nejcennější a nejobsáhlejší erotické umění Pompejí archeologové nalezli v domě Vettiů a v městských lázních.

Antické erotické umění, které zahrnuje fresky, symboly i nápisy, naznačuje, že starobylé řecké kultury byly mnohem liberálnější než většina dnešních kultur. I když to, co se nám dnes jeví jako erotické, mohlo pravděpodobněji symbolizovat plodnost. Právě tak tomu je i v případě Priapa, venkovského boha plodnosti.

Převážná většina pompejského umění, včetně toho erotického, je nyní umístěna v soukromých sbírkách či sbírce Gabinetto Segreto v Neapoli.

V roce 1997 byly Pompeje zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO.

 

Napište nám o svých dojmech na Facebook!


Foto: Wikipedia.org, Pinterest.com

Podobné články

Herci malých rolí

Klasik kdysi řekl, že není malých rolí, pouze malých herců. Ony ale malé role jsou. A mají své česk...