Cesta k amfoře: Cesta k pochopení abstraktní malby

Národní galerie zve na výstavu, která nás provede vznikem jednoho uměleckého směru - abstrakce.

Abstraktní malba. Pro mnohé z nás, troufám si říct pro většinu, něco naprosto nepochopitelného. „To bych namaloval taky“, ozývá se často nad abstraktními obrazy. Malby, na kterých nejsou jasně rozpoznatelné předměty, postavy či krajina, jako by zůstaly širokou veřejností nedoceněny. A přitom, věřte, nebo ne, nejdráže prodaným obrazem roku 2012 byl Kupkův Tvar modré – ryzí abstrakce.

Právě František Kupka je vedle Vasilije Kandinského považován za průkopníka nefigurativní malby. Z jeho prvních obrazů bychom to však jen těžko usuzovali. Ke svému objevu – abstrakci – se musel tvrdě dopracovat. Kupka totiž nebyl žádný zasněný fantasta, který by zmítán emocemi bezmyšlenkovitě nanášel barvy na plátno. Kupka svou práci cíleně promýšlel. Své názory a myšlenky dokonce vydal v knize Tvoření v umění výtvarném. Snažil se najít způsob, jak realitu, která probíhá v prostoru a mění se v čase, nejlépe zachytit na dvojrozměrné statické plátno. A tak se postupně od realistické malby přes obrazy s rozpoznatelnými předměty, avšak zcela nereálnými barvami, propracoval až k čisté abstrakci.

Vývoj Kupkovy tvorby.

František Kupka: Cesta k Amfoře

Vývoj tvorby jednoho z největších českých umělců zachycuje právě probíhající výstava s názvem František Kupka: Cesta k Amfoře. V jednotlivých výstavních sálech jsou k vidění Kupkova díla, kterými se prezentoval na pařížských salonech do roku 1913. Každý sál představuje vždy jeden salon.

František Kupka: Cesta k Amfoře.

Proč jsou tak důležité právě salony?

V 19. století byli v Paříži uznávanou skupinou malířů konzervativní akademici, kteří vystavovali svá díla na každoročních oficiálních výstavách – tzv. salonech. Mladé umělce, kteří vymýšleli nové postupy a předznamenávali tak nadcházející malířské trendy, akademici neuznávali. Nikdo, kdo se vzpíral akademickým způsobům, tak neměl šanci svou práci vystavit. V roce 1863 však skupina odmítnutých umělců uspořádala vlastní salon, na kterém prezentovala své práce. Tento salon byl příznačně pojmenován Salon odmítnutých. Tato výstava sklidila nebývalý ohlas. Konečně si široká veřejnost mohla prohlédnout svěží nápady nové umělecké generace.

A právě na podobném salonu, Salonu nezávislých, se v 80. letech 19. století představil také František Kupka.

Amfora

Obrazy Amfora – Dvoubarevná fuga a Amfora – Teplá chromatika jsou považovány za vrchol Kupkovy tvorby. Představují završení cesty k abstraktní malbě. Název výstavy Cesta k amfoře tedy napovídá, že se návštěvníci dozvědí, co bezprostředně předcházelo vzniku nefigurativní malby, měli by pochopit, jak, a snad i proč tento výtvarný styl vznikl. Výstava by tedy mohla pomoci překlenout onu propast mezi laickou veřejností a abstrakcí.

Dvoubarevná fuga a Teplá chromatika.

Kam za Kupkou?

Obrazy Františka Kupky si můžete prohlédnout už jen do 3. března v nově zrekonstruovaných prostorách Národní galerie – v Salmovském paláci na Hradčanech, každý den kromě pondělí od 10:00 do 18:00. Ve středu a v sobotu je otevírací doba prodloužena do 20:00.

Foto: ngprague.cz, studentpoint.cz

Podobné články

Herci malých rolí

Klasik kdysi řekl, že není malých rolí, pouze malých herců. Ony ale malé role jsou. A mají své česk...