Existuje typická mluva teenagerů?

,,Ty vole, to byl ale maras co, ty vole?“ Typická řeč náctiletých? Nadávky vedou.

V dnešní době se už v mluvě mladých, snad nelze už ničemu divit. Vulgarismy nahradily oslovení a studentský slang vládne nejen internetu. Při běžném rozhovoru mohou padnout slova, kterým normální smrtelník nemůže rozumět. A jak tato slova vznikají? V první řadě to bude neznalost samotného českého jazyka. Snadno pak může z obyčejného slova „oslovení“, žák udělat os lovení. Další příčinou je pak vznik vtipných slovních hříček: „Partikule jsou koule, které patří celé partě.“

Kdo může za tyto chyby – učitelé nebo snad rodiče a špatná výchova? Omyl. Za vším si stojí samotní studenti, kteří zbrkle volí slova, jež použijí, popletou je a jelikož se tato slova uchytí, nadále je používají.

Také angličtina má na dnešní mladou generaci velký vliv, což můžeme slyšet ze všech stran. Mladí lidé zde nacházejí inspiraci či přejímají cizí slova do českého jazyka. Například takové slovo ,,looser“, označuje člověka, který jakýmsi způsobem nemá ,,swag“. Swag je zase označení pro styl.

A co vulgarismy? Ty vyplňují více než polovinu samotných vět, neboť zaujaly kromě nadávek, také místo oslovení či označení. Běžná věta se tak neobejde bez minimálně pěti sprostých slov. Jejich jazyk ztrácí v normální mluvě význam, protože samotná ustanovená pravidla češtiny zde mizí jako v Einsteinově teorii relativity.

V neposlední řadě jsou ,,důležité“ i archaismy a dokonce i historismy, protože cokoliv, co se blíží sprostým slovům, byť jen třeba podobným vyslovením, je vtipné a tak slova dostávají zcela nový význam.

Dá se tak říct, že mladá generace, si vytvořila svůj jedinečný studentský slang a i pro mě, jakožto studentku, je někdy obtížné porozumět tomu, co po mně ostatní žádají – mohu tak dát za pravdu, že opravdu existuje typická mluva mladých, a že by asi nebylo zcela od věci vymyslet například takový Slovník studentské češtiny.

 

Foto: Photl.com

Podobné články