Fakta a mýty o Shakespearovi

Věděli jste, že existují celé teorie dokazující, že jeden z největších dramatiků všech dob svá díla možná ani nenapsal?

William Shakespeare. On. Poet mezi poety. Dramatik mezi dramatiky. Jeden z největších géniů všech dob. Ano, jsem fanatik.

Přestože jeho život a dílo patří v současnosti mezi cosi nediskutovatelného a nedotknutelného, těžko najdeme v období anglické renesance autora, který by byl opředen tolika mýty. Jejich věrohodnost a relevanci posuďte sami.

Shakespearova sexuální orientace

Jedním z mála doložených faktů je Shakespearovo manželství s o osm let starší Annou Hathaway, se kterou měl tři děti. Přesto se uvádí, že slavný dramatik byl homosexuál či bisexuál. Nikde ovšem neexistují žádné reálné zmínky o jakémkoli poměru s muži. Homosexualita v té době nebyla tolerována, přesto odkazy na ni najdeme v nespočtu dramatikových sonetů. Zastánci této teorie často citují jednotlivé úryvky dokazující intenzivní vztah Shakespeara k mužům. Nesmíme ovšem zapomínat, že vyjadřování vzájemné náklonnosti či obdivu mezi stejným pohlavím nebylo dříve důvodem údivu či posměchu. To, co dnes konzervativci nazývají pobuřující neomalenosti, najdeme kupříkladu již u Platóna, který nejednou líčil Sókratův zápal pro jeho mladé učence. To, co se nám ovšem v Platónových spisech zdá absurdní a zarážející, u Shakespeara kolikrát ani nepostřehneme. Tak jako tak, dramatikova sexuální orientace se zdá být nepodstatným detailem a věřím, že dnešní obdivovatelé se touto spekulací zabývají minimálně. Na druhou stranu to nahrává těm, kteří pochybují o autorství Shakespearových her. Tvůrce jedné z nejvíce epických love story a gay!

Shakespearovo narození

Ač se běžně uvádí, že Shakespeare se narodil 26. dubna 1564, jedná se o mylnou informaci. Tento den došlo pouze ke křtu. Na základě tradic a dohadů se dospělo k tvrzení, že William Shakespeare se narodil o tři dny dříve, a to 23. dubna. Nakolik se ovšem tato informace zakládá na pravdě, se už nikdy nedozvíme. Možná že datum, které historici stanovili, není ani natolik ovlivněné tradicí jako spíše snahou Shakespeara povznést zase o level dál. O padesát dva let později  na den přesně  autor zemřel. Řekli si snad: „Zemřít na svoje narozeniny, how cool is that?“

Shakespearova slovní zásoba

Uvádí se, že William Shakespeare vymyslel přes 1700 nových slov. Ať už třeba přidáním předpony tam, kde dříve nikdy nebyla použita. Ze slov, která jsou mu připisována, zmíním například manager, cold-blooded, assassinationaddiction či eyeball. Předpokládá se, že některá slova samozřejmě mohla být užita dříve a byla vymyšlena někým jiným. Faktem však zůstává, že to byl právě William, u koho byla zaznamenána nejdříve. To můžeme připsat k dalšímu argumentu, kteří předkládají jeho odpůrci. Jak mohl člověk bez řádného vzdělání dojít takhle daleko a vymýšlet slova? A nebyl to vlastně někdo jiný?

Spory o autorství

Mezi jeden z největších literárních sporů všech dob patří bezesporu ten mezi Stratfordians a Oxfordians, jejichž názvy z úcty k anglickému jazyku nemůžu a nechci komolit do češtiny. Stratfordians byli v zásadě ti, kteří autorství 37 her a 154 sonetů přiřazují jednoznačně dramatikovi. Mezi hlavní argument patří vůbec první vydání 36 Shakespearových her, které byly vydány až v roce 1623, sedm let po jeho smrti. Ty mj. vydal John Heminges, který se podílel na dění kolem divadla Globe, kde Shakespeare působil a dokonce vlastnil jistý podíl. Předpokládá se tedy, že se Heminges kolem dramatika opravdu motal a z úcty k němu poskytl pouhá fakta. Dalším důkazem je ten, že vůbec první Shakespearova báseň Venuše a Adonis byla vydána v už v roce 1552. Tato fakta, oproti těm, která dokládají Oxfordians, mají daleko do spekulací a nelze je zpochybnit. Na druhou stranu, je jich až k pláči málo, a tudíž nikdy nedokázaly smést snítko pochybnosti ze Shakespearova hrobu. A snad, aby jeho zastánci oplatili odpůrcům stejnou mincí, namítají „Proč by se o něm Robert Greene vyjadřoval jako o povýšeném chvástounovi, který pouze ukradl myšlenky od ostatních dramatiků? Proč by je kradl, kdyby svá díla nakonec nenapsal?“ Shakespeara dokonce kritizoval i sám Voltaire či  Francis Meres. Proč by kritizovali práci, která nebyla jeho?

Argumenty proti Shakespearovi

Uvádí se, že William Shakespeare  dramatik a William Shaksper byli dva odlišní muži. Přitom Shaksper žil ve Stratfordu. To dle odpůrců dokazuje, že slavný William Shakespeare nemohl být ten, který ze Stratfordu přišel. Na druhou stranu, když vidíme současnou úroveň gramatiky a fakt, že dramatikovo jméno leckdo nedokáže napsat ani teď, nabádá nás to spíš k tomu, že písemné záznamy nemohly být úplně nejvěrohodnější. A seděl-li tenkrát na matrice nějaký nýmand, chyba se mohla vloudit okamžitě.

Dalším hřebíčkem do rakve je fakt, že Shakespearův otec neuměl číst ani psát a například Shakespearova dcera Judith se zmohla napsat maximálně X, aby nějak potvrdila svůj manželský svazek na provdací listině. Uměl tedy Shakespeare vůbec psát? A jaká byla jeho gramotnost? Jak mohl mít takové znalosti, pokud nebyl pravý aristokrat? A nakonec jim obrovsky nahrává, že jediný záznam Shakespearova rukopisu je šest podpisů, z  nichž každý je jiný a neshoduje se ani to, jak je jeho příjmení vyspelováno. Jak tedy člověk, který se neuměl ani pořádně podepsat, mohl být považován za jednoho z největších literárních géniů všech dob?

Odpůrci vlastně dokázali i jeden z argumentů hrající do karet dramatikovi obrátit proti němu, když vyslovili domněnku, že po celou dobu Shakespearova života  neexistuje jediná zmínka o tom, že by ten William Shaksper byl s dramaty spojen, přesto záhadně, sedm let po jeho smrti, vyšel svazek, který mu připisoval 37 her a 154 sonetů.

Mezi ty, kteří měli být Shakespearem okradeni a zneuctěni, patří například Edward de Vere, Francis Bacon či Christopher Marlowe. Každý ze zastánců předkládá nedoktnutelné argumenty, slovní hříčky a různé ilustrace, které nelze podkopat a napadnout. Ale představte si pouze to, že Shakespeare vůbec nebyl ten, za koho ho pokládáme. Co když Hamleta nestvořil on, ale někdo jiný? Vkrádají se do vás pochybnosti, nebo to pouze dokládá, jak brilantně nečitelný byl?

 

Máte rádi Shakespeara? A co si myslíte o jeho mýty zahaleném životě? Napište nám na Facebooku

 

Foto: Flickr.com/takomabibelot

Podobné články

Herci malých rolí

Klasik kdysi řekl, že není malých rolí, pouze malých herců. Ony ale malé role jsou. A mají své česk...