Jak napsat stížnost?

Prožili jste nepříjemnou zkušenost a chcete podat stížnost? Co by měla obsahovat a jak ji správně napsat se dozvíte v následujícím článku.

Co je to stížnost

Stížnost je formální dopis, ve kterém člověk vyjadřuje svou nespokojenost s určitými skutečnostmi nebo událostmi, které proběhly v minulosti. Stížnost tu není proto, abyste si na někoho vylili svůj vztek. Je to možnost, jak upozornit na nesprávné jednání nebo skutečnosti a projevit tak zájem na nápravě. Můžete být první, kdo konkrétní stížnost podává, nebo jen přispějete k vašim předchůdcům a věci se konečně dají do pohybu. Pokud vás skutečně něco nepříjemně překvapilo a myslíte si, že by se to dalo změnit k lepšímu, na nic nečekejte a pusťte se do psaní.

Obsah stížnosti

Jako formální dopis by stížnost měla obsahovat klasické oslovení. Pokud nevíte, komu se stížnost do ruky dostane, napište raději oslovení zahrnující obě pohlaví „Vážený pane, Vážená paní“.

Po oslovení následuje samotná stížnost. V prvním odstavci stručně popište, o co se jedná, například: „Rád bych Vás upozornil na opakované arogantní chování pracovnice Městského úřadu v Kobylicích.“

Druhý odstavec by měl obsahovat konkrétní fakta, která budou popisovat vaší nepříjemnou zkušenost. Podrobně celou situaci popište. Zdržte se vulgárních výrazů a popisování pocitů. Stěžejní jsou fakta. Důležité je, co se událo, kde, kdy a za jakých okolností.

Na konci stížnosti můžete vyjádřit své pocity, konstruktivní řešení a návrh odškodnění. Doplnit můžete i svědectví dalších lidí. Pokud požadujete písemnou odpověď, měli byste o ni jasně požádat, například: „Děkuji za vyřízení a čekám na Vaši odpověď.“. Nakonec připojte pozdrav, své jméno a vlastnoručně se podepište.

Vyhněte se přílišnému popisování emocí. Důležitá jsou fakta.

Správné doručení

Aby mohlo dojít k vyřízení stížnosti a případné nápravě, je nutné, aby dorazila ke správné osobě. Věnujte čas vyhledání adresy a konkrétní osoby, nebo stížnost doručte osobně. Pokud budete stížnost posílat poštou, určitě zvolte možnost doporučené zásilky, abyste měli potvrzení o odeslání. V případě osobního doručení požadujte podpis stvrzující převzetí. Kopii stížnosti si pečlivě uschovejte v každém případě – nikdy nevíte, kdy ji ještě budete potřebovat.

Zdroj: Jaknapsat.cz

Foto: Freestockphotos.biz

Podobné články