Jak správně citovat

TÉMA MĚSÍCE: První krok

Deset záložek v internetovém prohlížeči, lišta plná odkazů, hromada knih, učebnic, papírů a jeden dokument, do kterého musíme nacpat všechny potřebné informace. Každý student ví, jak úmorné je napsat odborný text. Ať už se jedná o středoškolskou seminárku, nebo diplomovou práci, musíme dodržovat nastavené normy. Pokud se chcete vyhnout nařčení z plagiátorství a nehezky vyhlížejícímu textu, držte se následujících triků!

Tištěné zdroje

Patří sem nejen knihy, ale také jiné odborné práce a časopisy. Ze starších dob má mnoho studentů zažito citování pomocí funkce poznámka pod čarou (ve Wordu ji nalezneme v záložce Odkazy). Citovaný text stačí ohraničit uvozovkami, odlišit kurzívou a umístit za něj index, který nás odkáže na konec stránky. Tam se objeví textové pole, které stačí vyplnit potřebnými údaji:

PŘIJMENÍ AUTORA, INICIÁLA VL. JMÉNA. Název knihy. Místo vydání, nakladatelství: rok vydání. Počet stran. ISBN. 

Citujeme-li odbornou práci, nakladatelství nahradíme názvem vysoké školy a fakulty. Místo ISBN uvedeme jméno vedoucího práce. U časopisů se držíme následujícího vzoru:

AUTOR. Název článku, rok vydání, ročník, číslo, strany. ISSN.

Mazaní pisatelé vědí, že existuje mnohem elegantnější způsob, kterým můžeme značit citace i parafráze (přejímání něčí myšlenky).  Za text, který jsme si vypůjčili od chytřejších kolegů, stačí napsat krátký bibliografický záznam (Příjmení autora, rok vydání, strana) a již zmíněný zápis se všemi potřebnými údaji (viz. poznámka pod čarou) doplnit až do závěrečné kapitoly, kterou nazýváme Soupis zdrojů, Použitá literatura apod.

Ilustrační foto

Elektronicé zdroje

Pokud čerpáme informace z internetu, můžeme rovněž použít dva způsoby – poznámku pod čarou – nebo zkrácený bibliografický záznam s tím, že zdroj v plném znění uvedeme až v na konci práce. Celé označení citace vypadá následovně:

JMÉNO AUTORA (pokud je známo). Název stránky [online]. Datum publikování, datum poslední revize [citováno dne]. <URL adresa>. 

Zjednodušená verze bibliografického zápisu může vypadat například takto:

(Příjmení autora nebo název stránky, rok vydání, [online])

Pomocníkem se nám můžou stát tzv. generátory citací, které nám po zadání požadovaných údajů vytvoří korektní záznam. Ten poté stačí okopírovat do vlastní práce a nemusíme se zbytečně patlat s hranatými závorkami, kurzívou a velkými písmeny nebo řešit, kde se píše čárka a kde tečka.

Přejeme hodně zdaru při psaní odborných studií a pevné nervy s jejich formálními náležitostmi.

Foto: sxc.hu, Flickr.com, sa_ku_ra

Podobné články

Herci malých rolí

Klasik kdysi řekl, že není malých rolí, pouze malých herců. Ony ale malé role jsou. A mají své česk...