Kolik stojí prodloužení studia?

Vy se ptáte, my odpovídáme.

Studenti často během studia vysoké školy pracují, odjíždějí do zahraničí nebo jim nevyjdou zkoušky a státnice tak, jak by si přáli. Lehce se pak stane, že překročí standardní dobu studia a prodlouží si ho o semestr či dva.

Delší a další studium

Existují dva druhy poplatků. Za delší studium, čímž je rozuměno prodloužení a další studium, kdy je tím myšleno, že absolvent studuje ještě další stejný typ (bakalářské, magisterské) studia.

Standardní doba bakalářského studia je 3+1, tedy 4 roky (8 semestrů), navazujícího magisterského studia 2+1 (6 semestrů), přičemž celkem doba studia nesmí překročit 7 let. Pokud tuto dobu překročíte, musíte zaplatit poplatek, jehož základ stanovuje každoročně ministerstvo školství, ale jeho finální výši si upravují samotné vysoké školy. Platí se každých započatých 6 měsíců (semestr), i kdybyste měli být ve škole pouze jeden den na státnice.

Kolik je základ?

Základ je pro letošní rok stanoven na 2 801 Kč.

 Úsměv vám možná na rtech zmizí, až zjistíte, kolik vás bude další semestr stát

Jak je to na našich vysokých školách?

Podívejte se, jak je to s poplatky na vaší vysoké škole. Uvádíme pouze státní veřejné vysoké školy, protože na soukromých školách je situace jiná. Soukromé školy mají vlastní pravidla a nemusejí se v tomto případě řídit zákonem o vysokých školách.

Na některých odkazech jsou uvedeny poplatky za akademický rok 2011/2012, protože škola zatím poplatky nestanovila. I tak by se ale měly na daných stránkách objevit.

A co je tedy v zákoně?

Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu

Studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každý další započatý jeden rok studia nejvýše základ

To neplatí, studuje-li absolvent bakalářského studijního programu v navazujícím magisterském studijním programu či jde-li o souběh řádných studijních programů nepřesahující standardní dobu studia programu jednoho.

Zákon o vysokých školách, § 58, zákona č. 111/1998 Sb

Rada na závěr

Nejlepší je se zeptat přímo na studijním oddělení vaší školy. Často je navíc možné zažádat o snížení poplatku a do karet vám může hrát jak splnění všech předmětů před státnicemi, tak erasmus.

Potřebujete se nás ještě na něco zeptat? Napište zase na facebook!

Foto: photl.com

Podobné články