Máte účet v zahraniční bance působící v Česku? Toto byste měli vědět

Na stránkách StudentPointu jsme již psali o ochraně vkladů v českých bankách. Díky systému pojištění vkladů dostanou v případě krachu banky její klienti zpět až 100 tisíc eur. Jak je to ale v případě zahraničních bank, které mají pobočku v České republice? Jak jsou proti otřesům finančních trhů ochráněni klienti těchto ústavů?

Máte vy, nebo někdo z vašich známých účet vedený v pobočce zahraniční banky působící v České republice? Pak, v případě finančních problémů takového ústavu, můžete být vy i vaši známí v klidu. Peníze jsou v zásadě ochráněny stejně jako vklady v českých bankách.

Pravidla pro banky se sídlem uvnitř i mimo EU

Vklady v pobočkách zahraničních bank se sídlem v některém ze států EU jsou pojištěny v zemi sídla této instituce. Od konce roku 2010 platí v celé Evropské unii limit pojištění ve stejné výši. V případě krachu banky tak bude klientovi vyplaceno 100 % jeho vkladů, maximálně však do výše 100 tisíc eur.

Členské země mají navíc povinnost zajistit ve speciálních, přesně vymezených případech i vyšší limit pojištění. „V České republice je to dodatečných 100 tisíc eur, ale konkrétní podmínky výplaty vyššího plnění se v jednotlivých zemích mohou lišit, odvisí totiž od legislativy příslušných zemích,“ doplňuje Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu. Přesné informace vkladatelům vždy poskytne příslušná pobočka zahraniční banky.

Při krachu zahraniční banky, která měla v ČR pobočku, nemusí klient cestovat do země, kde měla tato banka sídlo. O takového klienta se postará Garanční systém finančního trhu, kterému je zahraniční systém pojištění vkladů povinen předat informace o pojištěných vkladatelích a zaslat finanční prostředky pro výplatu náhrad vkladů. Měna, v které se náhrady budou vyplácet, bude ale v rámci EU záviset na legislativě zahraničního systému pojištění vkladů.

Ani klienti poboček „mimoevropských“ bank v České republice se nemusí o své peníze strachovat. Jejich vklady jsou pojištěny za stejných podmínek jako vklady klientů českých bank, tedy až do výše 100 tisíc eur, ve výjimečných případech pak až 200 tisíc eur. „Výplatu náhrad pohledávek z vkladů na území České republiky by prováděl Garanční systém, protože pobočky těchto bank se účastní českého systému pojištění vkladů,“ vysvětluje Renáta Kadlecová.

Konkrétní informace poskytne banka

Lhůta pro výplatu náhrad vkladů vedených u zkrachovalých finančních ústavů je v ČR sedm pracovních dní od data oznámení o platební neschopnosti. V případě poboček zahraničních ústavů se však mohou konkrétní pravidla lišit. Vždy záleží na právní úpravě země mateřské banky, informace o pojištění vkladů by však měla banka poskytnout minimálně při uzavírání smlouvy.

Informace bývají zpravidla k dohledání také na webových stránkách příslušných bank. Seznam poboček zahraničních bank a další podrobné informace o systému pojištění vkladů v České republice naleznete na stránkách https://www.garancnisystem.cz/.

Podobné články