Nejčtenější kniha světa – BIBLE!

Co se vám vybaví, když se řekne Bible?

Ačkoliv v současnosti hlavně mezi ženami letí erotická trilogie Padesát odstínů či sága Twilight nebo fantastický román Pán prstenů, který se stejně jako Harry Potter těší velké oblibě mezi mladými, tak nejčtenější knihou zůstává Bible. Zdá se, že její pozice je neotřesitelná. Vždyť se prodalo téměř čtyři miliardy kusů a Bible se čte stále, napříč staletími. J.K. Rowling, Stephenie Meyer i J.R.R. Tolkien sice přinutili mladé číst, ale zároveň nám ukázali neskutečný svět plný fantazie, čar a kouzel. Vypadá to, že čtenáři se stále větší oblibou utíkají z reality do svých snů. Není se čemu divit! Uspěchaná doba má za následky přepracovanost, únavu a prohlubuje deprese. K tomu se přidají další osobní problémy, a tak je člověk rád, když si večer lehne a alespoň na chvíli má možnost utéct pryč.

Trochu statistiky na úvod

Vybízí se tedy otázka, proč čtou lidé Bibli? Je to jednoduché. Bible se dělí na Starý a Nový zákon, přičemž Starý zákon je společným východiskem pro křesťanské i židovské náboženství. Druhý oddíl Židé neuznávají, ale má striktní význam právě pro křesťany. Když si uvědomíme, že téměř dvě miliardy lidí patří mezi vyznavače křesťanské víry, tak si můžeme lehce vyvodit důvod, proč se Bible drží na první pozici. Navíc nesmíme opomíjet asi patnáct milionů vyznavačů judaismu, kteří mají své zastoupení po celém světe, ale zejména uvažujeme o Izraeli a Spojených státech amerických. Nebýt holokaustu, tak by byl jejich počet ještě vyšší. Ať už hovoříme o křesťanství nebo judaismu, tak vycházíme z toho, že většina věřících Bibli četla. Pro srovnání doplním i další statistické údaje. Druhým nejpočetnějším náboženstvím je islám. Arabský svět zahrnuje okolo miliardy a pět set milionů vyznavačů. Dalších pět set milionů lidí patří mezi vyznavače buddhismu a necelá miliarda tíhne k hinduismu.

Ježíš zemřel na kříži.

Přesto je ve světě nezanedbatelný počet ateistů. Hovoříme asi o třech miliardách lidí, kteří věří ,,jen“ v sami sebe. Značný počet nevěřících žije právě na území České republiky a také ve východním Německu. Zcela logicky žije velká část nevěřících v Číně, ačkoliv je pravda, že Číňané se řadí mezi vyznavače starých náboženstvích (šintoismus, taoismus). Pro Číňany má zásadní význam kniha sepsaná Mao Ce-Tungem známá jako ,,malá červená kniha,“ která pojednává o zásadách komunistické ideologie. Prodala se téměř miliarda výtisků, a proto můžeme směle říci, že je druhou nejčtenější knihou světa.

Otázka u maturity?  

Nicméně Bible má bezpečný náskok. Mnoho lidí si Bibli přečte navzdory faktu, že jsou nevěřící. Mnohdy je láká právě ta představa, že budou mít v rukou nejčtenější knihu světa. Z historického hlediska je to stěžejní dílo a navíc se ji některé školy řadí mezi povinnou literární četbu, kterou si můžete vylosovat i u maturity. Nemusím snad říkat, že Bible je velmi složitá a náročná na přečtení.

Zakázané ovoce chutná nejlépe  

Ve své podstatě Bible pojednává o zjevení Boha člověku. Na počátku byl prvotní hřích Adama a Evy. Zhřešili a požili zakázaného ovoce, a tak se stalo, že už žádný člověk nemohl jít přímo k Bohu do ráje. Člověk byl odsouzen k nelehkému životu na zemi. Ale Bůh se nad lidmi slitoval. Vyvoleným národem se stalo potomstvo Abraháma, které se stalo prostředkem záchrany lidstva. Bůh uzavřel s izraelským národem smlouvu prostřednictvím Mojžíše, ale izraelský lid se ještě mnohokrát od Boha odvrátil. Jen pevná víra byla východiskem pro opětovný návrat k Bohu. A pak se objevil Ježíš Kristus. Podle křesťanského přesvědčení spasitel lidstva, který svou smrtí vykoupil všechny naše hříchy.

Ježíš Kristus.

Dle klasického dělení Bibli členíme na výše zmiňovaný Starý zákon, který se dále dělí na Tóru (prvních pět knih Mojžíše pojednávající o nejstarší historii židovského národa), knihy proroků a spisy moudrých. Zde řadíme žalmy, písně a přísloví, ale také příběhy vztahující se k životu prvních židovských králů – Davida a Šalamouna. Nový zákon se opírá o čtyři evangelia, která zachycují působení Ježíše Krista a jeho mučednickou smrt na kříži. Skutky apoštolů líčí vznik církve s odkazem na činnost apoštola Pavla, který bývá označován za ,,prvního papeže.“ Následuje soubor epištol (listů určených jednotlivým křesťanským obcím) a Bible se uzavírá Apokalypsou, která líčí zjevenou budoucnost křesťanství.

Bible ve všech jazycích  

Starý zákon byl sepsán v hebrejštině. Postupně byl přeložen do řečtiny. Nový zákon je novější, a proto byl psán přímo v řečtině. Kompletním latinským překladem Bible je Vulgata, kterou přepsal Jeroným v pátém století našeho letopočtu. Do staroslověnštiny Bibli přeložili věrozvěstové Konstatnin a Matoděj, kteří tak zpřístupnili křesťanskou víru lidem na našem území.Nejstarším českým překladem je pak Bible kralická ze čtrnáctého století.

 

Taky se můžete pochlubit přečtením nejčtenější knihy světa? Pište své příspěvky na náš Facebook.

 

 Foto: csfd.cz

Podobné články

Herci malých rolí

Klasik kdysi řekl, že není malých rolí, pouze malých herců. Ony ale malé role jsou. A mají své česk...