Po životopisu začněte s portfoliem

Jak vyniknout mezi uchazeči o pracovní místo a zanechat nejprofesionálnější dojem? Portfoliem!

Uspět při hledání nového zaměstnání není v dnešní době rozhodně jednoduché, ať už v důsledku nepříznivé ekonomické situace nebo vysoké konkurence na trhu práce. Můžeme být velmi schopní nebo talentovaní pro pozici, o kterou usilujeme, ale pokud se nám o tom nedaří přesvědčit ostatní, naše šance na úspěch je mizivá. Konkurence mezi uchazeči o pracovní pozice je vysoká, na pracovní pozice se hlásí stovky uchazečů a mnozí z nich jsou i překvalifikovaní. Abychom uspěli v první fázi výběrového řízení, kdy se ze životopisů vybírají ty, které obsahují požadavky na danou pracovní pozici, je zcela zásadní správně sepsat svůj životopis. Pokud splňujeme základní požadavky dané pracovní pozice a náš životopis je správně sepsán, obdržíme ve většině případů pozvání na další části výběrového řízení, kde bývá rozhodující zejména osobní pohovor. Na tomto pohovoru je běžné, že odpovídáme detailněji na části našeho životopisu, které jsou pro zaměstnavatele zajímavé. Jak však vyniknout mezi všemi uchazeči a zanechat nejprofesionálnější dojem?

Tato forma je také již běžně požadována při výběrových řízeních ve velkých firmách i na některých vysokých školách. Portfolio je také efektivním nástrojem sebereflexe, schopnosti jednotlivce nejen vědět, ale také vědět, že ví. Portfolio je například typickou pomůckou k prezentování práce fotografů, grafiků, designérů a dalších kreativních profesionálů, protože poskytuje záznam o procesu sebeutváření včetně možnosti prezentace jeho produktů. Vytvoření portfolia je důležitou součástí úspěšného startu kariéry každého ambiciózního jedince a stejně jako životopis je vhodné si jej vytvářet již v době studií.

Zásadním pravidlem při tvorbě portfolia je uvést všechny naše přednosti, které nás činí jedinečnými. Portfolio by mělo obsahovat úvodní stranu obsahující celé jméno a také logo nebo symbol charakteristický pro naši profesi. V případě studentského portfolia je možné použít symbol školy. Další strany budou obsahovat správně sepsaný životopis, přičemž veškeré údaje, které lze doložit jako například vzdělání, certifikované kurzy a semináře nebo odborná příprava a školení, budou v části obsahující přílohy. Následuje souhrn našich předností a limitů, které bývají často nazývány tzv. silnými a slabými stránkami.

V případě uvádění našich předností je třeba mít na paměti, že si každou z nich dokážeme obhájit na situaci, ve které jsme prokázali, že ji máme. Také vyjmenováním několika našich limitů dokazujeme, že dokonale ovládáme schopnost sebereflexe.

V další části portfolia se můžeme věnovat popisu profesních nebo studijních očekávání, cílů a dosavadních zkušeností, jelikož v životopise je náš osobní profil popsán stručně, máme možnost se v této části rozepsat volným stylem. Poslední sekce se věnuje evidenci příloh, které odpovídají posloupnosti údajů v portfoliu. Přílohy tedy budou obsahovat například kopie dokladů vzdělání, certifikovaných osvědčení nebo fotografie a ukázky profesionální tvorby. U studentských portfolií mohou být ukázky profesionální tvorby nahrazeny například seznamem prostudované odborné literatury, přednášek nebo seminářů.

 

Máte už i vy své portfolio? Těšíme se na Vaše komentáře!

Foto: Photl.com

Podobné články