Pražská německá literatura není jen Franz Kafka

Max Brod nebyl jen věrným přítelem Franze Kafky, ale také jedním z plnohodnotných představitelů Pražské německé literatury.

Pod pojmem Pražští Němci nebo také Pražská německá literatura se rozumí německy píšící autoři na území České republiky, přičemž nejčastěji šlo o rodáky z Prahy. Většina z nich byla židovského původu. Reagovali na problémy moderního světa a atmosféru před první světovou válkou. Článek je věnován Maxi Brodovi a jeho příteli.

Kafkův kamarád Max Brod

Franz Kafka a Max Brod.Max Brod se narodil 27. května 1984 a zesnul 20. prosince 1968, letos je to tedy přesně 45 let od jeho smrti. Byl všestranným literátem. Napsal několik románů, dramat, básní, živil se také jako publicista, překladatel i třeba kulturní organizátor. Zasloužil se záchranou většiny Kafkových spisů, byť mu to sám zakázal. Písemně mu to dvakrát sdělil v dopise. Kafka chtěl, aby vše co napsal, po jeho smrti spálil. Brod sice zradil kamaráda, ale podal pomocnou ruku literatuře. Max Brod poskytl největší svědectví o přítelově díle, včetně životopisné monografie Franz Kafka. O Kafkovi jsou četné záznamy i v Brodových autobiografiích.

Brodův život

V dětství Broda postihlo onemocnění páteře, které ho provázelo po celý život. V jeho dílech se také objevují vysoce inteligentní postavy, avšak poznamenané handicapem. Po gymnáziu studoval práva na Karlově univerzitě. Právě během tohoto období se seznámil s Kafkou.  Po studiích se živil jako soudní úředník a divadelní kritik.

V roce 1939 emigroval do izraelského Tel Avivu, kde našel útočiště a mohl se tak naplno věnovat tvůrčímu psaní. Zastával zde funkci dramaturga divadla Habimah.

Tvorba

Ve srovnání s Kafkou byl Brod úspěšný už od začátku. Tehdejší společnost přijala jeho romány, některé z nich byly oceněny. Za jeho nejlepší knihu je považován román Wachposten, česky Hlídka, na kterém se údajně podílel i samotný Franz Kafka.

Dnes jeho dílo není čtenářsky doceněno. Spíše jsou vyhledávany monografie, které napsal. Ať už Franze Kafky, Leoše Janáčka, Heinricha Heineho nebo Karla Sabiny.

 

Jaký máte vztah k německé literatuře vy? Diskutujte tady pod článkem nebo na Facebooku.


Foto: Wikipedia.org

Podobné články

Herci malých rolí

Klasik kdysi řekl, že není malých rolí, pouze malých herců. Ony ale malé role jsou. A mají své česk...