Václav Havel aneb Bratr Chrobák

Skaut, prezident, demokrat, spisovatel, manžel,... zkrátka zastával mnoho.

O úmrtí tolik opěvovaného, či nenáviděného exprezidenta Václava Havla a jeho životě bylo v poslední době napsáno nespočet článků na různá témata. Ale málokterý obyvatel ČR ví, že to nebyl jenom prezident, autor divadelních her, propagátor demokracie,…ale byl to také vodní skaut, nebo-li junák.

Havel – Chrobák

Byl členem 21. vodáckého oddílu pražského střediska Šipka. A jak kdysi odsliboval: ,, Slibujі na svou čest, jak dovedu nejlépe, sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.”, tak i dodržel. Skautem byl od roku 1947–49, než byl režimem opět zakázán.

Mnoho lidí má skauty spojené s pionýry a je to pro ně jedno a to samé. Ovšem tito neznalci by se již měli probudit a aktualizovat si informace. Zjistit si rozdíly. A kdyby byly skauti a pionýři to samé, těžko by je komunisté věznili a nakonec skauting zakázali.

Přelom roku 2011 a 2012 právě slaví český skauting výročí 100 let. Už jenom těžko se můžeme domnívat, jak by s námi toto výročí slavil bratr Chrobák. Jeho zdraví již sice bylo v posledních letech chatrné, ale stále pracoval, psal, cestoval, a tak si dovoluji i tvrdit, že by se k oslavám přidal. A rád by zavzpomínal na mládí strávené na lodích, večery u kytary a táboráku.

I přes to, že se nechal zavřít do vězení, svoje ideály, názory a svobody neopouštěl. Jeho památku přišlo uctít přes 200 skautů, kteří prošli Prahou ve smutečním průvodu od Památníku obětem komunismu na Újezdě k Hradu, kde na Havlovu počest položili věnce. Starosta Junáka Výprachtický, upozornil také na to, že Havel byl i v dospělosti podporovatelem skautingu a také poslal kondolenci vdově Dagmar Havlové. Rovněž Výprachtický napsal poděkování Chrobákovi. 

Havel řekl:„Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem se svým skautským oddílem také sjížděl řeky a prožíval podobná dobrodružství jako vy. Vím, co vše pro vás skauting znamená, a raduji se z toho, že jeho myšlenky jsou stále aktuální a oslovují mladé lidi.

„Skrze pestrý program, který skauting nabízí, získáváte dobré návyky pro život ve společnosti a svou další činností jí prokazujete nezištnou službu. Naše země takové občany potřebuje.“

Přepisy rozhovorů s bratrem Chrobákem o Junáku, Šedé zóně, Rudé armádě atd.

Chrobáku, děkujeme.

 

 

Foto, info: http://verejnost.skaut.cz/novinky/, www.skautskestoleti.cz.

Podobné články

Herci malých rolí

Klasik kdysi řekl, že není malých rolí, pouze malých herců. Ony ale malé role jsou. A mají své česk...