1.díl ŘEMESLO ŽIJE: Štukatérství!

Žijeme v době, kdy tradiční řemesla upadají. Lidé se stěhují do velkých měst, do kanceláří a studenti jeví čím dál menší zájem o učňovské obory. A jak v republice ubývá talentovaných odborníků, rychle se snižuje i kvalita růstu naší země. Pojďte se vrátit k poctivé práci rukama a vyberte si správnou školu nebo kurz!

Praha udržuje tradici řemeslné zručnosti, podporuje odborné a učňovské školství a chce navrátit společenskou prestiž řemeslníkům. Za tímto účelem zřídila projekt ŘEMESLO ŽIJE. Jeho cílem je ukázat nepravdivost všeobecného lidského pocitu, že učňovské obory tak nějak zbývají na ty, co se špatně učí, ale že jsou nabídkou kvalitního a v praxi dobře uplatnitelného vzdělání lidí s jedinečným nadáním manuální zručnosti a dalších dovedností. Podporují také zdravou konkurenci a ctižádost učňů v rámci soutěžních klání, kde mohou mladí učedníci představit veřejnosti výsledky svého snažení.

V prvním díle si představíme ŠTUKATÉRSTVÍ – řemeslo, jehož tvorba dává vzniknout krásným budovám v jakémkoli historickém slohu i v moderní době. Jako vyučený řemeslník zvládnete výrobu kvalitních fasádních profilů standardních či zakázkových tvarů pro historická centra s požadavkem na zachování původních štukatur v interiérech i exteriérech nebo pro soukromé zákazníky. Budete se také orientovat v normách a stavební dokumentaci pro provádění štukatérských prací na stavebních konstrukcích a k tomu všemu vám dopomůže studium – máte dvě možnosti, jak se v této oblasti vzdělat:

štuk

1) Umělecký štukatér – střední odborná škola

U tohoto povolání jsou často kladeny vysoké požadavky na rozlišování barev a barevných odstínů, rozlišování nerovností povrchu, udržování rovnováhy, požadavky na rozsah zrakového pole, prostorové vidění, rozlišování tvaru předmětů, koncentraci pozornosti, rozdělení pozornosti, krátkodobou paměť, konstrukční a prostorovou paměť, praktické myšlení, přesnost a preciznost. Absolventi střední odborné školy pak obdrží výuční list.

Tento obor se můžete vyučit např. na Střední odborné škole uměleckořemeslné s.r.o. na Praze 9 či na Střední škole umělecké a řemeslné na Praze 5 nebo třeba v SOU Stavební v Rybitví.

Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání / učební plán naleznete zde.

Více informací o oboru naleznete a o vyučovaných předmětech zde.

2) Štukatér – kurz / rekvalifikace

Nejste spokojeni ve svém zaměstnání a raději byste něco pěkného tvořili? Věnovat se této profesi můžete i bez řádného vzdělání, stačí vám k tomu školení / kurz. Mimoškolně se vyučit můžete například v Pardubické univerzitě nebo například jako rozšiřující kurz k malířství na SOU tradičních řemesel a VOŠ, s.r.o. v Brně.

štuk

Něco málo o štuku

Štuk je hmota složená ze sádry, hašeného vápna, jemného písku, najemno drcených cihel či mramoru a vody. Tato velmi jemná a přilnavá maltová směs umožňuje vytvářet pomocí modelačních nástrojů nejrůznější plastické ornamenty. Také je s ní možné formování, tzv. „vytahování“, štukových říms a profilů pomocí kovové římsové šablony, která se pohybuje po přiložených vodících lištách.
V dnešní době se štuk užívá převážně jako štuková omítka, která se provádí filcováním, což je velmi oblíbená povrchová úprava omítek v České republice. Nejčastěji je používán vápenný štuk, který se dělá cca z 1/3 vápenného hydrátu a 2/3 jemně mletého vápence nebo jemného křemičitého písku.

Zde se můžete pro příklad podívat na nabídku několika firem, které nabízejí štukatérskou práci:
Interia, Alabastr, Štuky Texl, Štuky Prečan

Foto by sxc.hu

Podobné články