8 důvodů, proč studovat cizí jazyky a který vybrat?

Cizí jazyky jsou čím dál víc důležité. Které jsou ty podstatné a které zajímavé? Co třeba mandarínština?
cizí jazyky a jak se je učit

V dnešním propojeném světě je studium cizích jazyků stále důležitější. Kromě osvojování slovíček a gramatických pravidel otevírá pronikání do nového jazyka dveře k různým kulturám. V dnešní době globální komunikace a spolupráce je schopnost mluvit jiným jazykem mnohem širší než pouhá dovednost – stává se branou k budování mostů, navazování kontaktů a přijímání našeho globálního společenství. Pojďme si ukázat důvody, proč je dobré učit se cizí jazyky.

Je to dobré pro vaši mysl

Nedávná studie odhaluje méně známou výhodu osvojení si nového jazyka a tvrdí, že dvojjazyčnost přispívá k vyšší inteligenci. Bez ohledu na věk nejen usnadňuje jazykové znalosti, ale slouží také jako katalyzátor širšího kognitivního rozvoje. Výzvy spojené s osvojováním jazyka působí jako stimulant, který zvyšuje schopnost osvojit si i další dovednosti a díky důslednému procvičování urychluje celkovou výkonnost mozku.

Pro zapálené studenty, kteří se učí po celý život, jde o mnohostranný přínos:

  • Zlepšení kognitivních schopností
  • Lepší uchování paměti
  • Zvýšená kreativita
  • Lepší schopnost řešit problémy
  • Prodloužení doby udržení pozornosti
  • Zvýšená sebekázeň

Výzkum Harvardovy univerzity například poukazuje na to, že kojenci vychovávaní v dvojjazyčném prostředí vykazují ve srovnání se svými vrstevníky lepší schopnost přizpůsobit se změnám v okolí.

Studie Chicagské univerzity navíc zdůrazňuje, že uvažování v cizím jazyce zmírňuje předsudky v rozhodovacích procesech. Výzkum také odhalil, že dvojjazyčnost může oddálit nástup demence a zmírnit příznaky spojené s Alzheimerovou chorobou, a přidal tak další vrstvu výhod. Může se tak jednat o dokonalou náhradu za puzzle a hlavolamy.

Umět více jazyků je sexy

Zvládnutí cizího jazyka nejenže vyzařuje půvab, ale činí vás zajímavějšími a propůjčuje vám auru intelektu. Půvab některých jazyků nebo přízvuků, které ztělesňuje například španělština, je nepopiratelný.

Ať už jde o rytmický půvab španělštiny, jazyka prodchnutého nehynoucí láskou, sametová hebkost francouzštiny, která hladí jako hedvábí a hřeje jako dotek milence, nebo extázi vyvolávající italština, která masíruje vaše uši, bohatá struktura téměř každého cizího jazyka má nepopiratelně svůdnou kvalitu.

Cestování je pak levnější a jednodušší

Je deset hodin večer a vy jste právě přistáli po 14 hodinovém letu. Jediné, co chcete, je rychle najít místo na spaní. Pokud umíte trochu místního jazyka, je hledání místa mnohem snazší a levnější. Bez něj můžete nakonec utratit více peněz nebo vám to zabere hodně času. A to jde pouze o příkladnou situaci. Podobné chvíle vás pravděpodobně potkají častěji, pokud cestujete do cizí země.

A co teprve jídlo. Znalost cizího jazyka znamená, že nemusíte být odborníkem, abyste našli nejlepší místní jídla. Můžete se zeptat lidí v okolí na doporučení. Obvykle se tak dostanete k chutnějším a cenově dostupnějším možnostem, než byste našli ve vašem mobilu nebo příručce.

cizí jazyky a cestování

Kontakt s ostatními je kvalitnější

Spojení s lidmi, kteří mají společný jazyk a zájmy, může být obohacující zkušeností, ať už hledáte nová přátelství na místní nebo mezinárodní úrovni. Pokud se například učíte španělsky a plánujete cestu do Španělska, je pravděpodobnost, že narazíte na někoho, kdo mluví plynule anglicky i španělsky, vysoká. Kromě toho se můžete setkat s osobami, které ovládají více jazyků, což může vést k zajímavým diskusím.

Využití příležitosti rozšířit svou sociální síť a navázat nové kontakty je při studiu jazyků velkou výhodou. Dokud budou existovat lidé zastupující různé kultury nebo národy, vždy se najdou jedinci, kteří se budou chtít seznámit s dalšími, kteří chovají podobné nadšení pro jazyky.

Cizí jazyky z vás činí konkurenceschopného uchazeče o zaměstnání

Proč si nezajistit všechny možné výhody na konkurenčním trhu práce? Nejde jen o vylepšení vašeho životopisu. Vzhledem k tomu, že globalizace je v plném proudu, je pravděpodobné, že budete spolupracovat s lidmi, jejichž primárním jazykem není angličtina.

Ať už se jedná o vývojový tým v Indii, výrobní závod v Číně nebo dodavatele alternativní energie v Německu, schopnost komunikovat v různých jazycích výrazně zvyšuje vaši hodnotu pro zaměstnavatele.

Podle Davida Goodmana-Smithe, vedoucího partnera společnosti China Study Abroad, komplexní agentury v Pekingu, tvoří jejich nejrychleji rostoucí skupinu studentů ti, kteří se snaží zlepšit své pracovní vyhlídky.

„Mít v dnešní době v životopise konkurenční výhodu může být neocenitelné a například mandarínština bezpochyby přitahuje pozornost. Firmy si těchto zkušeností stále více cení,“ vysvětluje.

Tip

Víte, na co se připravit, jestli chcete používat vícejazyčný e-shop?

Umožňuje vám spojit se s hostující rodinou

Být součástí cizí rodiny, alespoň po nějaký čas, je v dnešní době stále častější. Erasmus, work and travel apod. jsou způsoby, jak se dostat do úzkého spojení s rodinou v cizí zemi. Spojení s rodinou na hlubší úrovni je možné, když se naučíte jazyk, kterým rodina mluví. Díky tomu, že mluvíte jejich jazykem, se s vámi mohou podělit o věci, které by bylo obtížné vyjádřit v angličtině.

Kromě toho vám každodenní konverzace umožní nahlédnout do jejich kultury, historie a tradic – mnohem více, než kdybyste se při komunikaci spoléhali pouze na tlumočníka nebo překladatele, zejména pokud je mezi vámi více generací. Tyto znalosti přispívají k lepšímu pochopení charakteru rodiny a důvodů jejich jednání, což může posílit váš vztah a poskytnout sebereflexi toho, co vás dnes formuje.

Lépe porozumíte dalším kulturám

Vezměme si nepopiratelnou souvislost mezi jazykem a kulturou. Chcete-li proniknout do hlubin keňské, indické nebo čínské kultury, je nezbytné ovládat svahilštinu, hindštinu nebo mandarínštinu. Existují sice alternativní metody, ale poznatky získané z knih nebo videí mají svá omezení.

Představte si, že se snažíte pochopit americkou kulturu bez znalosti anglického jazyka. Humor obsažený ve vystoupeních Davea Chappella, lyrických skladbách Boba Dylana nebo Shakespearových literárních dílech zůstává bez znalosti jazyka nepochopitelný.

Zvládnutí jiného jazyka otevírá dveře k pochopení mluvených slov a jejich významů. Umožňuje jemné pochopení kultury a způsobu života. Například osvojením si znalosti francouzštiny se věta „c’est la vie“ změní z pouhého šumu v hluboký výraz znamenající „to je život“. Stejně tak když někdo zmíní „Mouche“, nemá na mysli mouchu, ale zabývá se zcela jiným tématem.

Čím více jazyků, tím je to snazší

Zvládnutí cizího jazyka nejen urychluje vaši schopnost rychle porozumět jiným jazykům, ale také přetváří kognitivní funkce vašeho mozku. Učení se novému jazyku vyžaduje nové přístupy, odlišné od vašich obvyklých myšlenkových a řečových vzorců, což podporuje neuroplasticitu.

To nadále usnadňuje následné osvojování jazyků, které je plynulejší ve srovnání s tím, kdyby se člověk na cestu učení původního jazyka nevydal.

Kromě výše zmíněné výhody vás ponoření se do cizího jazyka vystaví zásobě nové slovní zásoby a větných struktur. Tato slova a struktury totiž existují v mnoha různých jazykových rodinách, jako jsou románské nebo germánské. Jakmile si je tedy člověk osvojí v jednom jazyce, snáze si později osvojí podobná slova nebo fráze v jiném jazyce.

Tipy na učení se cizích jazyků

Který jazyk je nejužitečnější?

Jestliže polemizujete nad tím, který jazyk je pro vás ten pravý, připravili jsme si pro vás přehled nejužitečnějších jazyků. V našem seznamu ovšem nenajdete angličtinu. Považujeme ji totiž v dnešní době už za takový nutný standard.

Španělština

Španělština, která je druhým nejpoužívanějším jazykem na světě, následuje po mandarínštině a stává se atraktivní volbou pro jazykové nadšence.

Rozhodnete-li se pro Španělštinu, rozšíříte tím nejen svůj dosah ve Španělsku, ale otevřete si dveře i do různých latinskoamerických zemí, jako je Mexiko, Peru, Paraguay a Ekvádor. Význam tohoto jazyka je dále podtržen jeho vazbou na druhou největší ekonomiku světa a prognózou zdvojnásobení počtu hispánské populace do roku 2050.

Náročnost: Z hlediska náročnosti učení je španělština podle jazykových odborníků velmi snadná, obzvláště pro ty, kteří umí anglicky.

Tip

Znáte tipy, jak se co nejrychleji naučit mluvit cizími jazyky?

Francouzština

Vzhledem k tomu, že francouzština je druhým nejpoužívanějším jazykem v Evropě a získává na významu na rozvíjejících se trzích, její znalost není brána na lehkou váhu.

Za to, že se francouzština stala druhým nejpoužívanějším jazykem v Evropě, vděčíme především koloniální historii Francie. Tento jazykový vliv přesahuje hranice Francie, neboť více mluvících francouzsky žije mimo zemi než v ní.

Forbes předpovídá, že do roku 2050 bude francouzštinu celosvětově používat 750 milionů lidí. Francouzsky mluvící sféra zahrnuje Afriku, region, který zažívá exponenciální růst a bohaté přírodní zdroje.

Znalost francouzštiny otevírá dveře k pracovním příležitostem v oblasti globálního cestovního ruchu, módy, výtvarného umění a divadelního průmyslu, neboť je v těchto odvětvích nejrozšířenějším jazykem.

Náročnost: Pro anglicky mluvící není těžké naučit se francouzsky. Angličtina a francouzština mají společnou standardní abecedu a velkou část slovní zásoby. Angličtina má s francouzštinou lexikálně více společného než kterýkoli jiný románský jazyk.

Ruština

Přitažlivost této země pro podnikání je patrná z její rozlohy, rozvíjející se ekonomiky a bohatých přírodních zdrojů, které ji řadí mezi největší světové producenty ropy. Kromě toho se Moskva může pochlubit největším počtem miliardářů ze všech měst na světě.

V používání obsahu webových stránek zaujímá druhé místo za angličtinou a dominuje většině internetového obsahu v Evropě. Vzhledem k nízké znalosti angličtiny v Rusku se překlad obsahu do ruštiny stává zásadním krokem k dosažení mezinárodních obchodních cílů, jak ukazuje index znalosti angličtiny.

Náročnost: Ruština je jedním z nejnáročnějších jazyků. Její gramatická pravidla jsou složitá a mají řadu výjimek.

Mandarínština

Mandarínská čínština, kterou hovoří více než miliarda lidí na celém světě, zaujímá přední místo mezi nejvýznamnějšími jazyky, které je třeba si osvojit. Ačkoli většina lidí hovořících mandarínštinou se nachází v Číně, nástup této země jako globální velmoci podtrhuje rostoucí význam toho, aby podniky měly zaměstnance, kteří čínštinu ovládají.

V důsledku toho došlo v nadnárodních společnostech k 35 % nárůstu poptávky po vedoucích pracovnících plynně ovládajících mandarínštinu ve srovnání s předchozími lety.

Náročnost: Mandarínština není lehký jazyk na naučení, přesto však vzhledem k výhodám, se vyplatí tento jazyk umět.

Němčina

Mezi evropskými hospodářskými velmocemi vede Německo s nejvyšším hrubým domácím produktem (HDP), které láká mnoho lidí hledajících nové pracovní příležitosti. Němčina, která je jedním ze tří úředních jazyků Evropské unie, je vedle francouzštiny připravena těžit z brexitu.

Tuto jazykovou výhodu dále podtrhuje význam němčiny na internetu, kde se umístila na čtvrtém místě mezi nejpoužívanějšími jazyky. Zvládnutí německého jazyka se stává klíčovým předpokladem úspěchu v těchto globálních oblastech.

Se znalostí německého jazyka jsou spojeny velké benefity, které předčí potenciály studia španělštiny nebo francouzštiny.

Náročnost: Němčina se díky své logické struktuře a jednotné gramatice snadno učí.

Tipy na učení cizích jazyků

Stanovte si jasné cíle

Definujte si, proč se chcete jazyk naučit. Ať už jde o cestování, kariérní postup nebo osobní obohacení, jasný cíl vás bude motivovat. Stanovte si konkrétní, dosažitelné milníky, abyste mohli sledovat pokrok. Rozdělení procesu učení na menší cíle usnadňuje zvládnutí cesty a podporuje pocit úspěchu.

Zvolte si správný jazyk

Zvolte si jazyk, který odpovídá vašim zájmům nebo kariérním cílům. Učení jazyka je příjemnější, pokud je spojeno s vašimi vášněmi nebo profesními ambicemi. Také zvažte praktičnost a význam jazyka ve vašem životě. Zhodnoťte, jak často budete mít příležitost jazyk používat v reálných situacích, abyste se ujistili o jeho užitečnosti.

Ponořte se do něj

Obklopte se jazykem prostřednictvím filmů, hudby a knih. Začlenění médií do vaší rutiny vám dodá vrstvu kulturního porozumění. Změňte svá zařízení na cílový jazyk, abyste posílili každodenní expozici. Přepínání nastavení telefonu nebo počítače podporuje neustálé posilování a seznamování se s každodenní slovní zásobou.

Používejte aplikace pro výuku jazyků

Prozkoumejte aplikace pro výuku jazyků, jako je Duolingo, Babbel nebo Memrise. Tyto aplikace nabízejí interaktivní lekce, kvízy a hry, díky kterým je učení poutavé a interaktivní. Využívejte interaktivní funkce pro dynamické učení. Využijte funkce, jako je rozpoznávání řeči a živé cvičení s rodilými mluvčími, abyste zlepšili své znalosti. Tímto způsobem můžete snadno zpřístupnit cizí jazyky pro děti.

Pravidelně cvičte

Důslednost je klíčová; procvičujte každý den. Pravidelná kratší cvičení jsou účinnější než občasná dlouhá cvičení. Zapojte se do konverzace s rodilými mluvčími nebo partnery pro jazykovou výměnu. Praktická aplikace urychluje učení a posiluje jistotu v reálné komunikaci.

Závěr

Učení se jazykům není pouhou snahou o zvládnutí slovíček a gramatiky, ale poznáváním různých kultur a bránou k rozšíření perspektiv. Zlepšuje kognitivní schopnosti, podporuje celkový rozvoj smyslů, komunikace a otevírá dveře k nesčetným příležitostem v osobní i profesní sféře.

Nezapomeňte, že klíčem k úspěchu je důslednost, zvídavost a opravdová vášeň pro naučení jazyka. Až se vydáte na cestu jazykového dobrodružství, vyberte si jazyk, který souzní s vašimi zájmy, cíli nebo kulturami, s nimiž se chcete spojit.

Článek připravil: Jakub Novák, obsahový specialista z PoctiveSEO

Podobné články