Další kola přijímaček

Nevyšly vám přihlášky na vysokou nebo jste je vůbec nestihli podat? Ještě není všechno ztraceno. Spousta škol vyhlásila druhá i třetí kola přijímaček.

Fáze vybírání svého budoucího oboru není jednoduchá. Může se stát, že si zvolíte nešťastnou kombinaci přihlášek, pošlete jich málo nebo úplně zaspíte a skončíte bez jediného dopisu z vysoké školy, na kterém by svítilo „přijat/a“.

I když se srpen přehoupl do druhé poloviny, stále je šance toho dosáhnout. Níže najdete vysoké školy, na které ještě stíháte poslat přihlášku a zúčastnit se druhého kola přijímacích zkoušek.

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta – 28. 8.

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechnická – 1. 9.

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta – 23. 8.

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera – 31. 8.

Fakulta elektrotechniky a informatiky – 28. 8.

Fakulta zdravotnických studií – 11. 9.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií – 31. 8.

Fakulta aplikované informatiky  – 10. 9.

Fakulta technologická – 18. 9.

Fakulta logistiky a krizového řízení – 11. 9.

Ostravská univerzita

Filozofická fakulta – 20. 8.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě

Fakulta bezpečnostního inženýrství – 25. 8.

Fakulta elektrotechniky a informatiky – 7. 9.

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství – 8. 9.

Fakulta stavební – 11. 9.

Hornicko-geologická fakulta – 25. 9.

Zdroj: www.timeshighereducation.com

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik – 25. 8.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné – 31. 8.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zemědělská fakulta – 31. 8.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta životního prostředí – 18. 8.

Přírodovědecká fakulta – 21. 8.

Fakulta výrobních technologií a managementu – 11. 9.

Podobné články