Jak napsat správný motivační dopis

K čemu je motivační dopis dobrý a jak ho správně napsat? Rady na co nezapomenout.
Motivační dopis - jak psát

Chcete-li získat práci svých snů, je důležité umět využít svého potenciálu, ale také ho správně popsat. Jedině tak získáte převahu nad ostatními kandidáty. Pomocí dobře napsaného motivačního dopisu mnohonásobně zvýšíte svou šanci na úspěch. Správný motivační dopis je totiž prvním krokem k pozvánce na pohovor, čímž se zároveň přiblížíte k získání vysněného pracovního místa.

Jak psát motivační dopis

K čemu je motivační dopis dobrý?

Účelem motivačního dopisu je představení se potenciálnímu zaměstnavateli. Shrnujete v něm osobní i pracovní informace a uvádíte důvody, proč jste na danou pozici vhodným kandidátem. Propojuje v sobě informace, které jste uvedli v životopise. Dává jim potřebnou formu a neopomíjí kontext. V motivačním dopisu také dostáváte prostor vyjádřit svůj zájem a dát najevo, že o práci opravdu stojíte.

Životopis a motivační dopis – rozdíly

Životopis je strukturovaný dokument, který obsahuje holá fakta, slouží k souhrnu vašich dosavadních pracovních zkušeností, schopností a dovedností. Motivační dopis všechny informace propojuje, zdůrazňuje vaši motivaci a uvádí kontext. Životopis má svá pravidla, je věcný, objektivní a obsahuje holá fakta, motivační dopis dává příležitost k tomu se více rozepsat, a tak i zaujmout zaměstnavatele. Prostřednictvím motivačního dopisu máte možnost ukázat, že se o pozici zajímáte, že jste si udělali důkladnou rešerši, a že máte v oboru přehled.

Životopis a motivační dopis - rozdíly

Zároveň je třeba podotknout, že životopis a motivační dopis se vzájemně nevylučují, naopak jdou ruku v ruce a při cestě za vaším vysněným povoláním tvoří ideální pár. Náborovému manažerovi o vás poskytují ucelený obrázek. Ucházíte-li se o zaměstnání s životopisem i motivačním dopisem, měli byste myslet na to, abyste v nich neopakovaly stejné informace a fráze, měly by se vzájemně doplňovat a nikoli uvádět tytéž údaje. Životopis popisuje vaši minulost, motivační dopis se krom toho soustředí i na budoucnost a soustředit se zejména na vaše schopnosti a dovednosti, díky kterým byste pro zaměstnavatele byli přínosem. Neměli byste ale zapomínat, že stěžejní dokument, který je vyžadován prakticky všude, je životopis. Motivační dopis upotřebíte jen v některých případech.

Co by měl obsahovat motivační dopis

Nezkušenéý nováček by teď jistě nesouhlasil, ale napsat motivační dopis není zas až takový oříšek, jak se možná zprvu může zdát. Je potřeba znát jeho náležitostí a tvorbu si osvojit. Nyní si projdeme několik základních kroků, pomocí kterých se doberete správného výsledku.

Co má obsahovat motivační dopis

 

Oslovení

Jakmile znáte jméno, můžete se pustit do psaní. Vyhněte se neosobnímu oslovení typu „Vážení“, buďte konkrétní. Začněte například klasickým „Dobrý den“. Pokud jste si ale jistí titulem pověřené osoby, oslovte ho titulem. Má-li jich ale daná osoba víc a vy si nejste jistí, který je ten nejvyšší, zjistěte si to.

Úvod

V zásadě máte dvě možnosti. Buď můžete začít obligátní frází typu „Obracím se na vás s žádostí o (místo)..“, což je ale poměrně nudné a očekávatelné. Pokud chcete zaujmout, začněte jinak, výrazněji. První věta by měla manažera oslovit, nutit ho, aby pokračoval. Máte-li nějaké speciální dovednosti, které se na pozici perfektně hodí, začněte jimi. Ideální možností je také vyzdvihnout nějakou zajímavost, kterou jste se o společnosti dozvěděli a zaujala vás. Fantazii se meze nekladou. Nezapomínejte ale na to, že nepíšete článek. Ihned po takovém úvodu by měly následovat věcné informace. Účelem motivačního dopisu není tvorba literárního textu, který vyvolá spoustu různých emocí. Pište k věci, ale originálně. 

Buďte konkrétní

Nemluvte o svých zkušenostech a úspěších abstraktně. Používejte konkrétní názvy a čísla. Vyhráli jste cenu nebo jste se v minulé práci vyšplhali až na ředitele oddělení? Buďte konkrétní. Zaměstnavatele to bude zajímat.

Zdůrazněte vlastní přínos

Mějte na paměti, že účelem motivačního dopisu je přesvědčit zaměstnavatele, že jste pro danou pozici nejvhodnějším kandidátem. Je více než pravděpodobně, že kromě vás se o ní bude ucházet spousta dalších. Používejte věty typu „Domnívám se, že jsem na (pozici) vhodným kandidátem, protože..“.

Délka

Ideální motivační dopis by měl mít zhruba tři až čtyři odstavce. Neměl by být příliš krátký ani příliš dlouhý. V prvním odstavci uveďte název pozice, o kterou se ucházíte. Druhý odstavec by měl popisovat vaši motivaci – co vás na pozici zaujalo, a proč si myslíte, že jste na ní vhodný. Ve třetím se věnujte vašemu přínosu, kterým byste pro společnost bezpochyby byli, kdyby se vás rozhodli přijmout. Závěrem nezapomeňte poděkovat a požádat o schůzku.

Na co si dát pozor při psaní motivačního dopisu

Překlepy a gramatické chyby

Mějte na paměti to, že náboroví manažeři mohou denně projít i několik desítek motivačních dopisů. Představte si, že by vás zamítli „jen“ proto, že jste se při psaní dopustili gramatických chyb. To by byl docela pech, co? Buďte při psaní pozorní, využívejte jazykové příručky a v případě nejasností se nebojte obrátit na kamaráda, který vám bude schopný poradit.

Motivační dopis - překlepy a chyby

 

Pozor na kopírování

Pokud při psaní využíváte internetového návodu nebo šablony, buďte opatrní s kopírováním, ať si do textu nepřenesete vzor, z kterého by bylo patrné, že jste čerpali odjinud než ze své hlavy. Proto si text několikrát v klidu přečtěte, abyste měli jistotu, že se tam nevloudila žádná hloupá chyba.

Neúplné či nesprávné informace

Uvést nějaké zajímavé informace o společnosti, je určitě správná cesta, jak ukázat, že se o pozici opravdu zajímáte. Buďte ale opatrní. Ověřujte si své zdroje!

Příliš mnoho osobních informací

Uvádět osobní informace je bezpochyby nedílnou součástí. Měli byste ale myslet na to, abyste skutečně uváděli jen ty, které jsou v souladu se zaměstnáním. Vyhnout byste se měli i přílišnému naparování a chlubení se vlastnímu úspěchy. Je třeba je uvést, ale s mírou a pokorou.

 

Mohla by vás zajímat i další podobná témata, klidně si u nás přečtěte Jak napsat průvodní dopis, Jak napsat motivační dopis na Erasmus či Jak zvládnout přijímací psychologické testy. No a pro odlehčení tu je Psaní seminárek a prací nemusí být jen stres. Pokud už jste v závěru svých studijních let, máme pro vás Jak napsat závěrečnou práci.

 

 

Podobné články