LL. M. na Právnické nyní i v českém jazyce!

Program výuky mezinárodně uznávaného titul LL. M. se na Univerzitě Karlově dočká svých specializací v českém jazyce.

Českojazyčná premiéra

Udělování titulu LL.M. v České republice zažije na podzim opravdový zlom. Univerzita Karlova od zimního semestru akademického roku 2017/18 poprvé otevře výuku specializací LL.M. v českém jazyce, a to konkrétně sportovního a zdravotnického práva.

Dosud byly na univerzitě kurzy Master of Laws dostupné pouze v angličtině. Výuka se bude odehrávat po dobu tří semestrů v kombinované podobě.

Mistr práv

LL.M., neboli Master of Laws, je populární akademický či profesní titul, který náleží absolventům postrgraduálního studia práv. Je možné jej dosáhnout velkým množstvím různých druhů specializovaných programů, právníkův obor pak může být uveden v závorce za titulem.

Je častou volbou pro právníky, kteří se chtějí obohatit o hlubší znalosti ve specifickém oboru, jako je například daňové či mezinárodní právo. Držitelé titulu nacházejí pro své schopnosti orientovat se v nadnárodním dění široké uplatnění v advokátních kancelářích a dalších organizacích.

Šance pro sporťáky a mediky

Prostřednictvím kurzu Zdravotnické právo studenti pochopí fungování současné medicínskoprávní úpravy a judikatury.

Výuka se dotkne jak tzv. obecné části zdravotnického práva, tak i konkrétnějším tématům, jako je například farmaceutické právo nebo problematika vykazování a úhrad zdravotní péče.

V podobném duchu absolvují kurz i studenti specializace Sportovní právo; od úvodu do problematiky se postupně přesunou k tématům typu sport a právo Evropské unie či právní regulace dopingu.

Pár čísel na závěr

Kurz potrvá po dobu tří semestrů. První dva budou organizovány formou několika dvoudenních vyučovacích bloků, během třetího semestru budou mít studenti čas na zpracování, odevzdání a obhajobu závěrečné práce, jejíž rozsah je stanoven na minimálně padesát stránek vlastního textu.

Absolventy se pak stanou ti, kdo v celkovém součtu dosáhnou ohodnocení alespoň devadesáti kreditů. Kurzovné za program je 40 000,- Kč + 21 % DPH za každý semestr.

Podobné články