Trable na vysoké aneb vyřešit lze všechno

Balancujete na provaze mezi úřadem práce a studentským životem? Poradíme vám, jak nespadnout.

Důvody, které vás zavedou do úzkých, jsou různé – rodinné, osobní, finanční i časové. Nechoďte brečet na studijní, protože se vám rozvádějí rodiče. Nemusíte se ponižovat. Řešte problémy efektivně, podle vnitřních směrnic a sebevědomě. Jedině tak máte šanci na úspěch.

Názvy jednotlivých žádostí a jiných formulářů neplatí obecně, jejich znění se může lišit podle konkrétní univerzity. Zde se můžete inspirovat, na řešení potíží pak aplikujte vnitřní předpisy svojí alma mater a uvidíte, co všechno dokážete. Za zkoušku rozhodně stojí řešit i zdánlivě neřešitelné situace.

Obtížnost 1: Divákům v publiku se tají dech. Pokud zkušený provazochodec správně dýchá a do karet mu hrají i povětrnostní podmínky, po laně přece jenom přejde.

V tomto levelu se setkáte s případy, se kterými většinou počítá i samotné vedení univerzit. Na níže uvedené problémy proto existují formuláře, které musíte vyplnit a podat příslušnému orgánu, který vaši žádost přezkoumá.

Nezvládl/a jsem podruhé zapsaný povinný předmět

Standardně se student může na zkoušku v daném semestru přihlásit třikrát. Pokud neuspěje ani na potřetí, zapíše si předmět v dalším akademickém roce znovu. Pokud se nepodaří ani na pošesté, nezoufejte. Lze sepsat Žádost o třetí zapsání předmětu, která se podává děkanovi fakulty. Ten přihlédne k dosavadním studijním výsledkům a rozhodne o vašem osudu. Někteří vyučující pokusy nepočítají a můžete k nim chodit bez oficiálního přihlášení na zkoušku. Jestliže vám nebude zkouška zapsána do fakultního systému v daném ani v následujícím akademickém roce, musíte si žádost podat také.

Nemám peníze na zaplacení poplatků/částka mi přijde přehnaná, zbytečná

Některé poplatky jsou na univerzitách stejně zbytečné jako poplatky v bankách. Platíte zejména za to, pokud něco nestihnete včas nebo zapomenete. Někdy se výše poplatku může vyšplhat nepříjemně vysoko. Zeptejte se na studijním oddělení nebo sekretářky katedry na možnost snížení poplatku. I v tomto případě lze podat oficiální žádost. Pokud se vás týká placení školného, nezapomínejte, že můžete zažádat i o snížení částky, kterou platíte za školné. Další možností je podat žádost o přezkum. V tomto případě může být poplatek snížen, odložen, nebo zrušen.

Nezavírejte před problémy oči a najděte řešení. Vždy existuje!

Nedosáhl jsem minimálního počtu kreditů pro postup do dalšího ročníku

Dokument, který vám zachrání kůži, se jmenuje Žádost o snížení počtu kreditů. Nejlepší je tomuto případu předejít tím, že si nejprve zjistím minimální požadovaný počet kreditů pro postup do dalšího ročníku. V případě bakalářského studia je to nejčastěji 40 kreditů v první ročníku, 80 ve druhém a 120 ve třetím. Ke státnicím jste ovšem připuštěni až tehdy, pokud nasbíráte 180 kreditů. Tento počet kreditů se může lišit, proto si zjistěte, jak je to u vás. Pokud se bojíte, že nezvládnete některé těžké zkoušky, raději si zapište i některé volitelné nebo volně volitelné, které hravě zvládnete.

Chci změnit studijní obor nebo formu studia

V dnešní době studijních oborů přibývá a je těžké se rozhodnout, který z nich si vybrat. Často se stává, že teprve po nástupu do prvního ročníku student zjistí, co vlastně (ne)chce. Možnosti budou záležet na tom, jak velkou změnu chcete udělat. Pokud chcete změnit obor v rámci stejného studijního programu, problém by to být neměl. Změna formy studia z denní na kombinované a naopak by měla být uznána, ovšem ani zde není jisté, že vám žádost schválí.

U výše zmíněných typů dokumentů dbejte především na lhůty, ve kterých je možné tyto žádosti podat. Zaplacení poplatků se např. řídí Občanským zákoníkem, Žádost o snížení počtu kreditů nebo Žádost o třetí zapsání předmětu souvisí s průběhem studia.

Obtížnost 2: Extrémní ekvilibristika – pouze pro odvážné, svou roli zde hraje pouze štěstí a náhoda

Nestíhám, nestačím. Jak prodloužit datum odevzdání závěrečné práce

Zde záleží na přístupu fakulty, katedry a sekretářky. Pevně určené datum nutně nemusí platit. Dojděte za sekretářkou katedry, se svým problémem se jí svěřte a uvidíte, jaká řešení nabídne. Termín odevzdání práce lze posunou až o více než týden od oficiálního data. Opět záleží na rychlé a přímé komunikaci a na povahových vlastnostech sekretářky katedry. Za zeptání nic nedáte, tak se ptejte, jde o váš termín státní zkoušky.

Přijali mě na magisterské navazující, ale nemám státnice

Nezáviděníhodná situace. Oficiální cestou tento problém vyřešit nejde, pokud zavoláte na studijní, ze sluchátka se vám zřejmě ozve: „Tak to v žádném případě!Možnost tu ovšem je. I přes to, že vám nevyšla státní zkouška, neztrácíte status studenta, proto stále můžete čerpat studentské výhody. V tomto případě mají výhodu především ti, kteří v magisterském navazujícím studiu pokračují na stejné univerzitě a znají se s učiteli. Jednou z možností je podat Žádost o odklad zápisu, kterou řeší proděkanát fakulty. Pokud neuspějete ani zde, prostě do prvního ročníku nastupte, choďte na zkoušky a oni vám to v dalším roce, až budete mít hotové stánice, uznají. Vždy záleží na přístupu školy a vyučujících. Nezdávejte to, ptejte se a využijte všechny možnosti.

Rada na závěr

Vždy záleží na lidech, na které v komunikaci narazíte. Pokud vás odmítnou na studijním s tím, že nevědí, co po nich chcete, zajděte tam ve chvíli, kdy tam bude sedět někdo jiný. Jestliže nepochodíte na studijním, zeptejte se učitele, kterému důvěřujete, obraťte se na vedoucí katedry, na proděkana či děkana. Vyhledávejte takové typy lidí, o kterých víte, že byste u nich se svojí žádostí mohli uspět. Tento způsob vyjednávání je velmi stresující a frustrující, proto se vybavte velkou dávkou trpělivosti a vytrvejte. Čeká vás nepříjemná práce, která ovšem přinese své ovoce.  

 

foto: photl.com, Wikimedia Commons

Podobné články