Zkrachovala „moje“ banka. Kdo mi vrátí peníze?

Pravděpodobnost, že zkrachuje finanční instituce, není naštěstí veliká. Přesto se takové případy stávají. Co se v takovém případě stane s úsporami občanů? Kolik peněz dostanou lidé zpět a kdo jim je vyplatí?
Garanční systém

Vklady občanů v situaci, kdy vyhlásí některá z finančních institucí platební neschopnost, jsou v České republice chráněny díky Garančnímu systému finančního trhu. Ten spravuje tzv. Fond pojištění vkladů, do nějž pravidelně a ze zákona povinně přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny se sídlem v ČR, stejně jako pobočky bank z jiných než členských zemí EU.

Do týdne dostanete peníze zpět

Pokud by se stalo, že právě „vaše“ finanční instituce není schopna dostát svým závazkům a obrazně řečeno zavře krám, nastupuje na scénu Česká národní banka (ČNB). Ta vydá oznámení pro Garanční systém finančního trhu, kterému tím začne běžet 7 denní lhůta na přípravu výplaty náhrad vkladů.

Garanční systém získá informace od platebně neschopné finanční instituce o vkladech všech klientů, ověří je a předá vyplácející bance. Ta pak všem fyzickým i právnickým osobám zajistí vyplacení 100 procent jejich vkladů, až do výše 100 000 eur (tedy zhruba 2,6 milionu Kč) na jednoho klienta v jedné finanční instituci. Náhrady se vyplácí vždy v českých korunách a nehraje tedy roli, zda měl klient účet vedený v české, nebo cizí měně. Pojištěné jsou automaticky např. účty běžné, spořící, termínované i vkladové a také i stavební spoření. Pojištění se navíc vztahuje i na úroky z vkladů.

Náhradu svých vkladů získají poškození klienti na výplatním místě, kterým je již několik let síť poboček České spořitelny. „Česká spořitelna disponuje širokou sítí poboček po celé ČR. Je tedy zaručena dobrá dostupnost pro všechny klienty. Informace o výplatě náhrad vkladů by v takovém případě byly veřejně dostupné na internetových stránkách platebně neschopné finanční instituce, na internetových stránkách vyplácející banky, v tisku a samozřejmě na našich stránkách,“ říká Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu.

Garanční systém

Jsou to vaše peníze, musíte si pro ně přijít

Výplaty náhrad probíhají po dobu 3 let ode dne jejich zahájení. Klient se musí dostavit na pobočku vyplácející banky, kde bude ověřena jeho totožnost a náhrada vyplacena. O výplatu nemusí klient předem žádat. „Mluvíme o situacích, kdy jde o vklady do výše 100 000 eur. V ojedinělých případech je možné vyplatit i částku vyšší, než je tato hranice, konkrétně až dvojnásobnou. Jde o takzvané dočasně vysoké zůstatky a tam je již nutné podat si žádost, a to do dvou měsíců od rozhodného dne,“ dodává Renáta Kadlecová.

Nárok na vyplacení náhrady za dočasně vysoké zůstatky (max. 200 000 eur) může klient uplatnit pouze tehdy, pokud byla částka na účet připsána nejdéle 3 měsíce před vydáním rozhodnutí ČNB. Zároveň musí jít o přesně definovanou životní situací. „Jde například o úhradu kupní ceny z prodeje nemovitosti sloužící k bydlení, pojistné plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti a podobně,“ říká Renáta Kadlecová.

V této souvislostí dodává, že pojištění vkladů se automaticky nevztahuje na všechny finanční produkty. „Ze systému pojištění je např. vyloučeno důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění. Smůlu má také ten, kdo investoval do akcií, dluhopisů, podílových listů či směnek a dalších cenných papírů.“

V případě jakýchkoliv nejasností se veřejnost může kdykoliv obrátit na Garanční systém finančního trhu. Na stránkách www.garancnisystem.cz lze rychle a přehledně nalézt požadované informace na jednom místě.

Podobné články